macOS High Sierra

Przypisywanie poleceń VoiceOver do klawiszy klawiatury głównej lub numerycznej

Przypisywanie poleceń VoiceOver do klawiszy na klawiaturze lub w bloku numerycznym (jeśli jest dostępny).

Aby użyć domyślnych przyporządkowań klawiszy, po prostu włącz polecenia.

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Polecenia, kliknij w Klawisze numeryczne lub w Klawiatura, a następnie włącz obsługę poleceń.

  2. Wybierz klawisz modyfikujący.

    Klawisz modyfikujący jest opcjonalny dla klawiszy numerycznych, natomiast wymagany dla klawiszy klawiatury.

  3. Rozpocznij interakcję z tabelą poleceń. Przechodź w dół kolumny klawiszy, aż usłyszysz klawisz, który chcesz dostosować. Aby dowiedzieć się więcej o interakcji z obszarami, zobacz Interakcja z obszarami i grupami zawartości.

  4. Kliknij w menu podręczne poleceń w kolumnie Polecenie. Przechodź przez dostępne polecenia, aż usłyszysz to, którego szukasz. Następnie naciśnij Return.

    Przy użyciu menu poleceń można także przypisywać gestom skrypty i kolejki czynności Automatora.

    Okno Narzędzia VoiceOver z zaznaczoną kategorią Polecenia na pasku bocznym po lewej oraz zaznaczonym po prawej panelem Klawisze numeryczne. Na górze panelu Klawisze numeryczne znajduje się zaznaczone pole wyboru Włącz klawisze numeryczne. W menu podręcznym klawisza modyfikującego wybrana jest pozycja Brak. Poniżej pola wyboru i menu podręcznego widoczna jest tabela z dwiema kolumnami: Klawisz numeryczny oraz Polecenie. Drugi wiersz jest zaznaczony. Zawiera on liczbę 2 w kolumnie Klawisz numeryczny oraz polecenie Przesuń w dół w kolumnie Polecenie. Poniżej polecenia Przesuń w dół widoczne jest menu podręczne, zawierające kategorie poleceń, między innymi Ogólne. Przy każdej kategorii widoczna jest strzałka, pozwalająca na wyświetlanie poleceń, które mogą zostać przypisane do bieżącego klawisza numerycznego.

Gdy włączona jest obsługa VoiceOver przy użyciu klawiszy numerycznych, polecenia przypisane do klawiszy numerycznych dostępne są w menu poleceń VoiceOver.