macOS High Sierra

Współpraca przy użyciu panelu napisów

Panel napisów pokazuje, co VoiceOver mówi. Może być on przydatny podczas jednoczesnego używania Maca z osobami widzącymi.

Panel napisów wyświetla to, co VoiceOver w danej chwili mówi.

Pokazywanie lub ukrywanie panelu

Wykonaj następujące czynności:

  • Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Pomoce wizualne, a następnie kliknij w Panel napisów.

  • Naciśnij VO-Command-F10 aby pokazać lub ukryć panel.

    Te polecenia włączają lub wyłączają opcję Pokazuj panel napisów w Narzędziu VoiceOver.

Aby pokazać lub ukryć panel napisów, panel Braille'a oraz kursor VoiceOver, naciśnij klawisze VO-Command-F11.

Przesuwanie panelu lub zmienianie jego wielkości

  1. Naciskaj klawisze VO-Shift-F10, aż usłyszysz czynność, którą chcesz wykonać.

    Na przykład, gdy usłyszysz „zmiana wielkości”, a chcesz przesunąć panel napisów, naciśnij te klawisze ponownie, aby usłyszeć „przesuwanie”.

  2. Naciśnij klawisz modyfikujący VoiceOver i klawisze ze strzałkami, aby przesunąć panel napisów lub zmienić jego rozmiar.

  3. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab.