macOS High Sierra

Dostosowywanie sposobu wymawiania tekstu i symboli

Ustal, w jaki sposób VoiceOver ma wymawiać określone słowa lub symbole, podając odpowiednie teksty zastępcze. Na przykład, możesz ustalić, aby zamiast „osiem zero dwa jeden jeden b” VoiceOver mówił „osiemset dwa, jedenaście b”.

  1. Otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Mowa, kliknij w Wymowa, a następnie kliknij w przycisk dodawania .

  2. Wpisz w nowym wierszu tekst, którego wymowę chcesz dostosować. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do kolumny Zastąpienie, a następnie wpisz, jak VoiceOver ma podany tekst wymawiać.

    • Aby wskazać aplikację, w której VoiceOver ma używać podanej wymowy, wybierz ją z menu podręcznego.

      W menu tym znajdują się wszystkie otwarte aplikacje. Dostępne jest również polecenie Znajdź aplikację, pozwalające na wybranie aplikacji, która nie jest w danej chwili otwarta. Jeśli chcesz, aby podana wymowa była używana w każdej aplikacji, pozostaw wybrane Wszystkie aplikacje.

    • Jeśli chcesz, aby wielkość liter nie była brana pod uwagę, zaznacz pole wyboru Ignoruj wielkość liter.

Możesz dostosować wymowę, używając poleceń: przypisz polecenie Dodaj wymowę do klawisza lub gestu. Polecenie to wyświetla okno dialogowe, pozwalające dodać nową wymowę, która jest następnie umieszczana na liście w panelu Wymowa.