macOS High Sierra

Zaznaczanie tekstu

Gdy włączone jest podążanie kursora, możesz zaznaczać tekst przy użyciu standardowych skrótów klawiszowych macOS, gestów VoiceOver lub funkcji szybkiej nawigacji.

Używanie standardowych skrótów macOS

 • Zaznaczanie znaku po prawej lub lewej stronie kursora: Naciśnij Shift-strzałka w prawo lub Shift-strzałka w lewo.

 • Zaznaczanie słowa po prawej lub lewej stronie kursora: Naciśnij Shift-Option-strzałka w prawo lub Shift-Option-strzałka w lewo.

 • Zaznaczanie tekstu od kursora klawiatury do początku lub końca wiersza: Naciśnij Shift-Command-strzałka w prawo lub Shift-Command-strzałka w lewo.

 • Zaznaczanie tekstu od kursora klawiatury do początku lub końca obszaru tekstowego: Naciśnij Shift-Command-strzałka w górę lub Shift-Command-strzałka w dół.

Jeśli nie możesz zaznaczyć tekstu przy użyciu tych skrótów, naciśnij VO-Return. Naciśnij klawisze modyfikujące VoiceOver wraz z klawiszami ze strzałkami, aby odczytać tekst, który chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij ponownie VO-Return. Tekst, który został przeczytany, zostanie zaznaczony.

Korzystanie z gestów VoiceOver

 1. Obróć dwa palce na gładziku, aby otworzyć zestaw gestów, a następnie nadal obracaj palce, aż usłyszysz listę Znaki, Słowa, Nagłówki, Wiersze lub Tekst statyczny.

 2. Aby zaznaczyć tekst od punktu początkowego do następnego elementu zestawu, rozsuń palce.

  Aby usunąć zaznaczenie tekstu, zsuń palce.

Korzystanie z funkcji Szybka nawigacja

 1. Otwórz zestaw elementów, naciskając Strzałka w lewo-Strzałka w górę lub Strzałka w prawo-Strzałka w górę.

 2. Do listy znaków lub słów albo do listy nagłówków, wierszy lub tekstu statycznego przechodzi się, naciskając razem klawisze Strzałka w prawo i Strzałka w górę (aby przejść do następnej listy) lub razem Strzałka w lewo i Strzałka w górę (aby przejść do poprzedniej listy).

 3. Do elementów listy przechodzi się, naciskając klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół; następnie można zaznaczyć element, naciskając klawisze Shift-Strzałka w dół.

  Aby usunąć zaznaczenie elementu, naciśnij klawisze Shift-Strzałka w górę.

Aby usunąć zaznaczony tekst, naciśnij klawisz Delete. Jeśli usuniesz tekst przypadkowo, spróbuj nacisnąć Command-Z, aby cofnąć tę czynność.