macOS High Sierra

Nawigacja, sortowanie i zmienianie kolejności w tabelach

VoiceOver udostępnia kilka sposobów nawigacji w tabelach według wierszy i kolumn. Można także sortować kolumny i zmieniać ich kolejność.

Nawigacja w wierszach

 • Aby usłyszeć nagłówek wiersza, naciśnij VO-R.

 • Aby usłyszeć zawartość wiersza od kursora VoiceOver do końca wiersza, naciśnij VO-R-R.

VoiceOver może czytać tekst nagłówka podczas poruszania się po wierszu tabeli. Pomaga to identyfikować rodzaj zawartości w każdej komórce wiersza. Aby ustawić tę opcję, otwórz Narzędzie VoiceOver (naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony), kliknij w kategorię Szczegółowość, a następnie kliknij w Powiadomienia.

Nawigacja w kolumnach

 • Aby usłyszeć nagłówek kolumny, naciśnij VO-C.

 • Aby usłyszeć zawartość kolumny od kursora VoiceOver do dołu kolumny, naciśnij VO-C-C.

 • Aby przejść w górę lub w dół kolumny, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

VoiceOver nie mówi o pustych kolumnach w trakcie przesuwania kursora klawiszami strzałek, chyba że poziom szczegółowości jest ustawiony na „wysoki”. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dostosowywanie poziomu szczegółowości mowy lub pisma Braille'a.

Sortowanie kolumn

 1. Naciśnij VO-| w celu przejścia do przycisku sortowania w nagłówku kolumny, a następnie naciśnij VO-Spacja.

  Jeśli tabela zawiera również wiersz nagłówka, naciśnięcie VO-| wyświetla menu pozwalające na wybranie kolumny lub wiersza nagłówka. Naciskaj VO-Strzałka w prawo, aż usłyszysz odpowiedni nagłówek, a następnie naciśnij spację, aby przejść do przycisku sortowania w tym nagłówku.

  Możesz przechodzić do innych kolumn i je sortować.

 2. Po zakończeniu sortowania kolumn naciśnij VO-|.

Zmienianie kolejności kolumn

 1. Przejdź do kolumny, którą chcesz przenieść, naciśnij VO-| w celu przejścia do nagłówka kolumny.

 2. Naciśnij VO-, w celu zaznaczenia kolumny, której kolejność chcesz zmienić.

 3. Przejdź do nagłówka kolumny, przed którą ma znajdować się zaznaczona kolumna, a następnie naciśnij VO-< w celu wstawienia przed nią zaznaczonej kolumny.

 4. Po dokonaniu zmiany kolejności naciśnij VO-|.

Aby przejść do nadrzędnego poziomu bieżącej komórki w widoku konspektu, naciśnij VO-Command-\.