macOS High Sierra

Słuchanie wpisywanego tekstu

VoiceOver może czytać wpisywany tekst (jest to tzw. echo pisania).

  1. Naciśnij klawisze VO-V, aby otworzyć zestaw szczegółowości.

  2. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz słowo „echo pisania” jako nazwę bieżącego ustawienia.

  3. Naciskaj klawisz ze strzałką w górę lub klawisz ze strzałką w dół, aż usłyszysz nazwę ustawienia, które chcesz wybrać.

  4. Naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab, aby zamknąć zestaw.

Opcje dotyczące echa pisania możesz również ustawić w Narzędziu VoiceOver, przechodząc do panelu Tekst w kategorii Szczegółowość. Aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony.

Aby włączyć informowanie przez VoiceOver o naciśnięciu klawisza Caps Lock lub klawisza modyfikującego, otwórz Narzędzie VoiceOver, kliknij w Szczegółowość, a następnie kliknij w Powiadomienia.

Podczas korzystania z preferencji przenośnych na innym komputerze, zmiana ustawień wpisywania jest zapamiętywana w preferencjach przenośnych, a nie na używanym komputerze.