macOS High Sierra

Czytanie znaków przestankowych

Zmienianie poziomu szczegółowości interpunkcji VoiceOver.

  1. Naciśnij klawisze VO-V, aby otworzyć zestaw szczegółowości.

  2. Naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz „znaki interpunkcyjne” jako nazwę bieżącego ustawienia.

  3. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę ustawienia, które chcesz wybrać, np. „wszystkie” lub „brak”.

  4. Naciśnij klawisz Esc lub klawisze Fn-Tab, aby zamknąć zestaw.

Opcje dotyczące interpunkcji możesz również ustawić w Narzędziu VoiceOver, przechodząc do panelu Tekst w kategorii Szczegółowość. Aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, naciśnij VO-F8, gdy VoiceOver jest włączony.

Podczas korzystania z preferencji przenośnych na innym komputerze, zmiana ustawień interpunkcji jest zapamiętywana w preferencjach przenośnych, a nie na używanym komputerze.