macOS High Sierra

Polecenia nawigacji

Te polecenia pozwalają na poruszanie się po ekranie, wewnątrz okien i po stronach internetowych, a także na zmienianie ustawień podążania kursora. VO oznacza klawisz modyfikujący VoiceOver.

Uwaga: Gdy funkcja VoiceOver jest włączona, możesz wprowadzać polecenia VoiceOver za pomocą kombinacji klawiszy Fn oraz cyfry z klawiszem modyfikującym VoiceOver. Jest to zamienny sposób do używania klawiszy funkcyjnych (F1 do F12). Na przykład, aby otworzyć Narzędzie VoiceOver, możesz nacisnąć Control-Option-Fn-8 (zamiast kombinacji Control-Option-F8).

Jeśli używasz klawiszy funkcyjnych (F1 do F12), zależnie od wybranego zachowania klawiszy funkcyjnych w preferencjach klawiatury konieczne może być naciśnięcie klawisza Fn.

Przesunięcie kursora VoiceOver w górę

VO-Strzałka w górę

Przesunięcie kursora VoiceOver w dół

VO-Strzałka w dół

Przesunięcie kursora VoiceOver w lewo

VO-Strzałka w lewo

Przesunięcie kursora VoiceOver w prawo

VO-Strzałka w prawo

Przesunięcie do górnej części widocznego obszaru (np. okna lub pola tekstowego), w którym znajduje się kursor VoiceOver

VO-Shift-Home

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Fn-Strzałka w lewo.

Przesunięcie do dolnej części widocznego obszaru (np. okna lub pola tekstowego), w którym znajduje się kursor VoiceOver

VO-Shift-End

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Fn-Strzałka w prawo.

Przesunięcie do górnej części widocznego obszaru (np. okna lub pola tekstowego), w którym znajduje się kursor VoiceOver, przewijając zawartość, jeśli to konieczne

VO-Home

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Shift-Fn-Strzałka w lewo.

Przesunięcie do dolnej części widocznego obszaru (np. okna lub pola tekstowego), w którym znajduje się kursor VoiceOver, przewijając zawartość, jeśli to konieczne

VO-End

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Shift-Fn-Strzałka w prawo.

Przesunięcie do górnej części okna, pierwszej rzeczy w Docku lub pierwszej rzeczy na biurku, zależnie od bieżącego położenia

VO-Command-Home

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Command-Fn-Strzałka w lewo.

Przesunięcie do prawego dolnego rogu okna, ostatniej rzeczy w Docku lub ostatniej rzeczy na biurku, zależnie od bieżącego położenia

VO-Command-End

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Command-Fn-Strzałka w prawo.

Przesunięcie okna zawierającego kursor VoiceOver na wierzch, aby stało się aktywne

VO-Shift-F2

Otworzenie menu wyboru rzeczy

VO-I

Otworzenie zestawu elementów

VO-U

Przejście do Docka

VO-D

Przejście na biurko

VO-Shift-D

Przejście do paska menu

VO-M

Przejście do menu statusu w pasku menu

VO-M-M

Otworzenie menu podręcznego

VO-Shift-M

Przejście do połączonej rzeczy (na przykład w aplikacji Mail: przejście z wiadomości na liście do podglądu wiadomości).

VO-J

Tymczasowe wyłączenie lub włączenie opcji podążania kursora, wybranych przy użyciu Narzędzia VoiceOver. Polecenie to nie zmienia ustawień określonych w oknie Narzędzia VoiceOver.

VO-Shift-F3

Przesunięcie kursora VoiceOver do rzeczy odbierającej polecenia z klawiatury

VO-Shift-F4

Przesunięcie odbierania poleceń z klawiatury do rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-Command-F4

Przesunięcie kursora VoiceOver do wskaźnika myszy

VO-Shift-F5

Przesunięcie wskaźnika myszy do rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-Command-F5

Przeskoczenie z bieżącego miejsca do dowolnego panelu metody wprowadzania lub automatycznej korekcji, a następnie powrót do miejsca początkowego

VO-Shift-J

Znalezienie tekstu

VO-F

Podczas szukania tekstu: przełączanie między wyszukiwanymi wyrażeniami w historii

VO-Strzałka w górę lub strzałka w dół

Przesunięcie kursora VoiceOver w danym kierunku (z zawijaniem, jeśli to konieczne)

VO-Command-Shift-klawisze ze strzałkami

Ustawienie lub usunięcie ważnego miejsca

VO-Shift-[numer ważnego miejsca]

Przeskoczenie do ważnego miejsca

VO-[numer ważnego miejsca]

Opisanie ważnego miejsca

VO-Command-[numer ważnego miejsca]

Przełącza monitorowanie zmian w ważnym punkcie w tekście

VO-Command-Shift-[numer ważnego miejsca]

Otworzenie menu wyboru ważnego miejsca

VO-Shift-X

Przejście do następnego ważnego miejsca

VO-]

Przejście do poprzedniego ważnego miejsca

VO-[

Przeskoczenie z powrotem do folderu nadrzędnego

VO-Command-\

Przechodzenie do przycisku sortowania w nagłówku kolumny tabeli

VO-|

Jeśli tabela zawiera również wiersz nagłówka, VoiceOver wyświetla menu pozwalające na wybranie kolumny lub wiersza nagłówka. Naciskaj VO-Strzałka w prawo, aż usłyszysz odpowiedni nagłówek. Następnie naciśnij spację.