macOS High Sierra

Uzyskiwanie informacji o systemie na Macu

Po otwarciu aplikacji Informacje o systemie widoczny jest raport systemowy zawierający szczegółowe informacje o Macu, w tym:

 • Wyposażenie sprzętowe zainstalowane wewnątrz lub podłączone do niego.

 • Połączenia sieciowe komputera, w tym aktywne usługi, ich adresy IP oraz rodzaje i szybkość połączeń.

 • Oprogramowanie zainstalowane, w tym system operacyjny, aplikacje oraz rozszerzenia jądra. (Możesz zobaczyć wersje, daty zmian oraz położenie każdego elementu oprogramowania.)

Aby otworzyć Informacje o systemie i wyświetlić raport systemowy, kliknij w ikonę Launchpada w Docku, kliknij w Inne, a następnie kliknij w Informacje o systemie.

Otwórz Informacje o systemie

Wyświetlanie raportu systemowego

 • Wyświetlanie dłuższego raportu: Wybierz polecenie menu Plik > Pokaż więcej informacji. Taki raport może zajmować kilka megabajtów.

 • Wyświetlanie krótszego raportu: Wybierz polecenie menu Plik > Pokaż mniej informacji. Taki raport zawiera większość danych o wyposażeniu sprzętowym i sieci, ale pomija większość informacji dotyczących oprogramowania.

Drukowanie, zachowywanie lub wysyłanie raportu systemowego

 • Drukowanie raportu systemowego: Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj.

 • Zachowywanie raportu systemowego: Wybierz polecenie menu Plik > Zachowaj, a następnie wpisz nazwę i wybierz miejsce, w którym chcesz zachować raport.

 • Wysyłanie raportu systemowego do Apple: Wybierz polecenie menu Plik > Wyślij do Apple. Jeśli kontaktujesz się ze wsparciem technicznym Apple, możesz pomóc technikom w diagnozie, wysyłając im swój raport zawierający konfigurację systemu.

Wyświetlanie informacji o systemie w oknie Informacje o tym Macu

Możesz wyświetlić informacje o Macu, w tym nazwę modelu, wersję macOS, której używasz oraz wiele innych.

 • Wybierz polecenie menu Okno > Informacje o tym Macu, a następnie kliknij w następujące:

  • Ogólne: Wyświetla specyfikację Maca.

  • Monitory: Pobiera informacje o monitorach podłączonych do Maca.

  • Pamięć masowa: Wyświetla informacje o stopniu wykorzystania urządzenia do przechowywania danych oraz rodzaju przechowywanych danych. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zobacz wykorzystane oraz dostępne miejsce na dysku.

  • Pamięć: Wyświetla ilość zainstalowanej pamięci w Macu oraz ilość wolnych gniazd pozwalających na rozbudowę pamięci. W niektórych modelach Maca może nie być panelu z informacją o pamięci.

  • Wsparcie: Zapewnia dostęp do zasobów wsparcia oprogramowania macOS oraz Maca.

  • Serwis: Pozwala sprawdzić dostępne opcje serwisu, wsparcia oraz naprawy Maca.

Aby uzyskać informacje o pamięci komputera, użyj aplikacji Monitor aktywności.

Otwórz Monitor aktywności

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyświetlanie stopnia wykorzystania pamięci.