materiały

Treść do pobrania (np. wykład) dodana do kursów iTunes U w postaci plików multimedialnych (audio, nagrania wideo, strony internetowej, aplikacji, książki, dokumentu itp.). Materiałami iTunes U mogą być pliki na komputerze, łącza internetowe lub istniejące łącza do sklepów iTunes Store, Apple Books i App Store.