aplikacja z funkcją raportowania postępu

Aplikacja edukacyjna w systemie iOS lub iPadOS udostępniająca nauczycielom postępy uczniów przy użyciu platformy programistycznej ClassKit. W aplikacji Zadane nauczyciele mogą przeglądać zawartość aplikacji, wybierać zadania w aplikacji do przydzielenia uczniom oraz przeglądać postępy uczniów. Gdy uczniowie ukończą zadania przydzielone im w aplikacji, mogą wyświetlać własny postęp w aplikacji Zadane.