Pasek boczny aplikacji Zadane

Na pasku bocznym aplikacji Zadane znajdują się klasy, wersje robocze materiałów, ulubione i importowane materiały, a także wszelkie archiwa klas znajdujące się na szkolnym koncie, którego używasz w aplikacji Zadane.

Jeśli na pasku bocznym nie ma żadnych klas albo chcesz zmienić informacje o nauczycielu lub uczniu, skontaktuj się z administratorem IT szkoły.