Zarządzany Apple ID

Zarządzanego Apple ID można używać podobnie jak osobistego Apple ID do logowania się na osobiste lub wspólne urządzenie oraz uzyskiwania dostępu do usług i portali Apple (np. iCloud, iTunes U, Apple School Manager, Zadane). W przeciwieństwie do osobistych Apple ID zarządzane Apple ID stanowią własność szkoły lub gminy i są przez nie kontrolowane. Instytucja może wyzerować hasła, ograniczyć zakupy i komunikację oraz skonfigurować administrację opartą na rolach.

Nauczyciele korzystający z zarządzanego Apple ID mogą wykorzystywać aplikację Zadane do udostępniania i odbierania treści, współpracy z uczniami oraz przeglądania danych dotyczących postępu uczniów w szkole. Nauczyciele w aplikacji Zadane otrzymują 200 GB miejsca w iCloud Drive.

Zobacz Czym są zarządzane Apple ID w usłudze Apple School Manager? w podręczniku użytkownika usługi Apple School Manager.

Uwaga: W Pomocy aplikacji Zadane dla uczniów zarządzany Apple ID określa się jako konto szkolne.