macOS High Sierra

Jeśli pojawia się prośba o zaufanie lub uaktualnienie wtyczki

Niektóre witryny używają wtyczek, aby wyświetlać wideo, animacje lub inną zawartość specjalną. Najpopularniejsze przykłady takich wtyczek to Adobe Flash Player, QuickTime i Oracle Java. Wtyczki mogą jednak zawierać luki mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności. Możesz wybrać używanie tylko określonych wtyczek na wybranych zaufanych witrynach.

Gdy odwiedzasz witrynę z zawartością obsługiwaną przez wtyczkę lub zmienisz ustawienia blokowania danej wtyczki (w panelu Witryny w preferencjach Safari), na ekranie może pojawić się okno dialogowe.

Jeśli zawartość wtyczki nie jest widoczna i pojawia się okno dialogowe: Czy chcesz użyć [nazwa wtyczki] na [adres witryny]?

Dla wszystkich witryn Safari domyślnie wyłącza te powszechnie znane wtyczki: Flash, Java, QuickTime oraz Silverlight. Do wyboru masz następujące możliwości:

 • Używaj zawsze: Safari zawsze używa tej wtyczki do wyświetlania zawartości tej witryny. Ta wtyczka pozostanie włączona dla tej witryny, dopóki odwiedzasz ją regularnie.

 • Anuluj: Safari nie będzie używać tej wtyczki do wyświetlania zawartości tej witryny. Aby użyć tej wtyczki do wyświetlenia zawartości tej witryny podczas ponownych odwiedzin, wybierz polecenie menu Widok > Odśwież, używając wtyczek, lub kliknij i przytrzymaj ikonę Odśwież  na prawym końcu inteligentnego pola wyszukiwania i wybierz Odśwież, używając wtyczek.

 • Użyj raz: Safari użyje teraz tej wtyczki do wyświetlania zawartości tej witryny, lecz nie przy powtórnych odwiedzinach. Aby użyć tej wtyczki do wyświetlenia zawartości tej witryny podczas ponownych odwiedzin, wybierz polecenie menu Widok > Odśwież, używając wtyczek, lub kliknij i przytrzymaj ikonę odświeżania  na prawym końcu inteligentnego pola wyszukiwania i wybierz Odśwież, używając wtyczek.

Jeśli zawartość wtyczki jest widoczna i pojawia się okno dialogowe: Czy chcesz zaufać witrynie [adres witryny] i pozwolić jej na używanie wtyczki [nazwa wtyczki]?

Do wyboru masz następujące możliwości:

 • Zaufaj: Safari używa wtyczki do wyświetlania zawartości tej witryny i nie pyta o tę wtyczkę ponownie przy powtórnych odwiedzinach tej witryny.

 • Anuluj: Zamiast zawartości obsługiwanej przez wtyczkę, Safari pokazuje element zastępczy z etykietą „Wtyczka [nazwa wtyczki] jest zablokowana dla tej witryny” — zarówno teraz, jak i przy ponownym odwiedzaniu danej witryny. Aby zobaczyć zawartość obsługiwaną przez wtyczkę, kliknij w element zastępczy, a następnie kliknij w Zaufaj.

Jeśli zawartość tej wtyczki nie jest widoczna i pojawia się okno dialogowe: Czy chcesz zaufać witrynie [adres witryny] i pozwolić jej na używanie wtyczki [nazwa wtyczki]?

Do wyboru masz następujące możliwości:

 • Nigdy dla tej witryny: Safari nie pozwala witrynie na używanie wtyczki.

 • Zaufaj: Safari pozwala witrynie na używanie wtyczki i nie pyta o to przy ponownym odwiedzaniu danej witryny.

 • Nie teraz: Safari nie pozwala tym razem witrynie na użycie wtyczki, ale zapyta o to ponownie przy następnym odwiedzeniu witryny.

Jeśli pojawia się okno dialogowe: Czy na pewno chcesz zaufać tej witrynie lub wszystkim witrynom i uruchomić [nazwa wtyczki] w trybie niezabezpieczonym?

Do wyboru masz następujące możliwości:

 • Zaufaj: Safari używa wtyczki w trybie niezabezpieczonym. Wtyczka może mieć dostęp do Twoich osobistych danych i dokumentów.

 • Anuluj: Safari nie używa wtyczki w trybie niezabezpieczonym. Gdy wtyczka działa w trybie niezabezpieczonym, może mieć dostęp do Twoich osobistych dokumentów i danych.

Gdy pojawia się komunikat sugerujący uaktualnienie wtyczki

Do wyboru masz następujące możliwości:

 • Pobierz [wtyczka]: Przejście do witryny, z której można pobrać uaktualnienie. Po pobraniu uaktualnienia zainstaluj je, a następnie zakończ i ponownie otwórz Safari.

 • Wyłącz [wtyczka]: Wtyczka jest wyłączona, a Safari próbuje wyświetlić treść bez użycia tej wtyczki. Jeśli to nie zadziała, do momentu uaktualnienia wtyczki w witrynie widoczny będzie obiekt zastępczy.

Gdy pojawia się komunikat informujący o krytycznym problemie bezpieczeństwa

 • Domyślnie Safari nie pozwala witrynie na używanie takiej wtyczki.

  Aby użyć tej wtyczki mimo to, wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, a następnie kliknij w Witryny. Zaznacz wtyczkę po lewej, kliknij w menu podręczne danej witryny, a następnie wybierz Włączone. Czynność ta może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub prywatności, zatem wybieraj tę opcję tylko w przypadku witryn, którym ufasz.

Aby zmienić zasady blokowania wtyczki podczas przyszłych wizyt w danej witrynie, wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, a następnie kliknij w Witryny. Zaznacz daną witrynę, a następnie wybierz ustawienia wtyczki. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach zasad blokowania, zobacz Preferencje dotyczące witryn.