macOS High Sierra

Unikanie oszustw dzięki używaniu szyfrowanych witryn

Gdy odwiedzasz szyfrowaną stronę internetową (np. stronę swojego banku), Safari sprawdza, czy jej certyfikat jest wiarygodny. Jeśli nie jest, Safari wyświetla ostrzeżenie.

Zaszyfrowane witryny maskują dane, jakie z nimi wymieniasz. Tylko Ty i te witryny mogą widzieć te dane. Ważne, aby korzystać z witryn zaszyfrowanych i uniemożliwić innym „podsłuchanie” Ciebie.

Safari może także ostrzegać przed niebezpiecznymi witrynami, które zostały zgłoszone jako wprowadzające w błąd, złośliwe lub szkodliwe. Gdy zobaczysz ostrzeżenie, odwiedzanie takiej witryny jest niezalecane.

Witryny wprowadzające w błąd mogą próbować nakłonić Cię do zainstalowania niebezpiecznego oprogramowania, które może uszkodzić komputer, przekierować Cię podczas przeglądania, lub wykraść informacje osobiste (takie jak nazwy użytkownika oraz hasła). Wiele witryn udaje legalne firmy, agencje rządowe, takie jak banki, dostawców usług email, lub urzędy podatkowe.

Otwórz Safari

Sprawdzanie, czy witryna jest szyfrowana

 • Znajdź ikonę szyfrowania w inteligentnym polu wyszukiwania. Ikona szyfrowania oznacza, że dana witryna używa protokołu HTTPS, ma certyfikat cyfrowy potwierdzający jej tożsamość oraz szyfruje przesyłane dane. Aby zobaczyć certyfikat witryny, kliknij w tę ikonę.

  • Szara ikona oznacza certyfikat standardowy.

   Ikona szyfrowania witryny ze standardowym certyfikatem, przedstawiająca kłódkę.
  • Zielona ikona oznacza certyfikat EV (z dokładniejszą weryfikacją tożsamości) i pokazuje nazwę właściciela certyfikatu EV.

   Ikona szyfrowania witryny z certyfikatem EV, przedstawiająca kłódkę.

Jeśli dana witryna nie ma ikony szyfrowania, wróć do strony logowania i poszukaj łącza do innej wersji witryny, oferującej szyfrowanie (na przykład oznaczonego etykietą Wersja szyfrowana). Użyj go, jeśli jest dostępne, nawet jeśli nie zamierzasz wyświetlać ani podawać prywatnych informacji.

Odpowiadanie na ostrzeżenie dotyczące certyfikatu

 • Kliknij w Pokaż certyfikat, a następnie przejrzyj zawartość certyfikatu.

  Jeśli certyfikat zawiera komunikat, że dany certyfikat nie jest zaufany, został podpisany przez niezaufanego wydawcę lub nazwa i organizacja nie są takie same, jak dane właściciela witryny, kliknij w Anuluj.

  Jeśli przejdziesz dalej do witryny, upewnij się, że adres na pasku narzędzi Safari jest prawidłowy. Czasami adresy fałszywych witryn różnią się od adresów zaufanych witryn jedną lub dwoma literami. Certyfikat zachowywany jest na Twoim komputerze. Możesz później zmienić zasady zaufania certyfikatu, używając aplikacji Dostęp do pęku kluczy.

 • Skontaktuj się z właścicielem lub administratorem witryny i zapytaj, dlaczego dana witryna wyświetla ostrzeżenie dotyczące certyfikatu. Mogą oni odpowiedzieć, że na przykład witryna ta dostępna jest tylko wewnątrz Twojej organizacji, ma więc certyfikat samopodpisany (nie potwierdzony przez żaden urząd certyfikacji). Musisz zdecydować, czy chcesz mimo wszystko zaufać danej witrynie, czy zrezygnować z odwiedzin na niej.

Odpowiadanie na ostrzeżenie dotyczące fałszywej witryny

 • Jeśli Safari wyświetli ostrzeżenie dotyczące witryny wprowadzającej w błąd, złośliwej lub mogącej powodować uszkodzenia, nie odwiedzaj tej witryny.