macOS High Sierra

Wyłączanie automatycznego odtwarzania wideo

Niektóre witryny (a także inne podmioty dostarczające zawartość tych witryn, w tym reklamodawcy) automatycznie odtwarzają wideo po otworzeniu danej witryny. Szybkim i tymczasowym rozwiązaniem może być wyciszanie kart i okien, możesz jednak trwale zablokować automatyczne odtwarzanie wideo w określonych lub we wszystkich witrynach.

Blokowanie wideo w aktualnie wyświetlanej witrynie

 1. Wybierz polecenie menu Safari > Ustawienia dotyczące tej witryny.

  Możesz także kliknąć z klawiszem Control w inteligentne pole wyszukiwania, a następnie wybrać Ustawienia dotyczące tej witryny.

 2. Umieść wskaźnik po prawej stronie pozycji Autoodtwarzanie, a następnie kliknij w menu podręczne i wybierz opcję:

  • Pozwalaj automatycznie odtwarzać wszystkie: Pozwala na automatyczne odtwarzanie wideo w tej witrynie.

  • Nie odtwarzaj multimediów z dźwiękiem: Blokuje automatyczne odtwarzanie wideo zawierających dźwięk, ale pozwala na automatyczne odtwarzanie innych materiałów wideo.

  • Nigdy nie odtwarzaj automatycznie: Blokuje automatyczne odtwarzanie wszystkich materiałów wideo w tej witrynie.

Blokowanie wideo we wszystkich witrynach

 1. Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, a następnie kliknij w Witryny.

 2. Kliknij w Autoodtwarzanie na liście po lewej.

 3. Wykonaj następujące czynności:

  • Wybieranie ustawień dotyczących witryny znajdującej się na liście: Zaznacz witrynę po prawej, a następnie wybierz żądane opcje.

  • Wybieranie ustawień dotyczących wszystkich witryn, które nie zostały dostosowane: Kliknij w menu podręczne Odwiedzając inne witryny, a następnie wybierz opcję.

   Dostosowane witryny wyświetlane są na liście pod etykietą Skonfigurowane witryny. Jeśli nie widzisz etykiety Skonfigurowane witryny, oznacza to, że albo żadna witryna nie została dostosowana, albo lista witryn została wymazana.

  • Wybieranie ustawień dotyczących wszystkich witryn: Upewnij się, że pod etykietą Skonfigurowane witryny nie ma żadnej witryny (aby szybko wymazać tę listę, zaznacz witryny, a następnie kliknij w Usuń). Kliknij w menu podręczne Odwiedzając inne witryny, a następnie wybierz opcję.