Sugestie Safari

Sugestie Safari są wyświetlane podczas pisania w inteligentnym polu wyszukiwania. Mogą być to sugestie z Internetu, informacje dotyczące pogody, statusu lotu, rekomendacje z Apple Music oraz App Store, godziny seansów filmowych i inne.