macOS High Sierra

Czym są albumy?

Album to zbiór zdjęć i klipów wideo. Aplikacja Zdjęcia tworzy niektóre albumy za Ciebie, a Ty możesz utworzyć dowolną liczbę albumów, które będą porządkowały zdjęcia tak jak chcesz. Zdjęcia możesz umieszczać w więcej niż jednym albumie. Możesz także tworzyć albumy inteligentne, które automatycznie gromadzą zdjęcia według określonych przez Ciebie kryteriów, na przykład słów kluczowych lub miejsc. Albumy możesz organizować w grupy, umieszczając je w folderach.

Otwórz Zdjęcia

Albumy pojawią się na pasku bocznym; zaznacz jeden z nich, aby zobaczyć jego zawartość w oknie po prawej stronie. Aby zobaczyć albumy w folderze (na przykład w folderze Moje albumy), kliknij w trójkąt rozwijania obok folderu. Możesz także zaznaczyć nazwę folderu, a albumy w nim zawarte pojawią się w oknie po prawej stronie. Aby otworzyć album, kliknij w niego dwukrotnie.

Okno aplikacji Zdjęcia z zaznaczonym na pasku bocznym albumem Moje albumy oraz utworzonymi albumami w oknie po prawej stronie.

Wskazówka: Aby szybko wyświetlić zawartość albumu, umieść wskaźnik na albumie i przewijaj lub przesuwaj palcami w lewo lub w prawo.

W aplikacji Zdjęcia możesz tworzyć następujące rodzaje albumów:

 • Albumy standardowe: Możesz je tworzyć i nazywać samodzielnie, a następnie umieszczać w nich dowolne zdjęcia i klipy wideo. To samo zdjęcie możesz umieścić w wielu albumach. Dodawanie i usuwanie zdjęć w albumach jest możliwe w dowolnym momencie.

 • Albumy inteligentne: Te albumy pozwalają automatycznie gromadzić i wyświetlać zdjęcia według określonych przez Ciebie kryteriów. Na przykład, możesz utworzyć album inteligentny ze zdjęciami wykonanymi w 2014 roku oraz oznaczonymi jako ulubione. Aplikacja doda do tworzonego albumu inteligentnego zdjęcia spełniające te kryteria. Po każdym imporcie zdjęć aplikacja będzie dodawała kolejne zdjęcie spełniające zadane kryteria do albumu inteligentnego.

 • Foldery: Aby jeszcze lepiej zorganizować swoją bibliotekę, możesz grupować albumy w folderach. Możesz na przykład utworzyć foldery albumów ze spotkań rodzinnych lub albumów ze zdjęciami ze swoich wycieczek. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia folderów, zobacz: Grupowanie albumów w folderach.

Aby pomóc utrzymać porządek w bibliotece, aplikacja Zdjęcia automatycznie tworzy albumy, między innymi takie:

 • Zdjęcia: Zawiera wszystkie zdjęcia z biblioteki posortowane według daty dodania do biblioteki. W albumie znajdują się także zdjęcia przesłane z innych urządzeń iOS i Maców, na których włączona jest biblioteka zdjęć iCloud lub funkcja Mój strumień zdjęć.

 • Wspomnienia: Zawiera wspomnienia utworzone dla Ciebie przez aplikację Zdjęcia. Możesz także kliknąć w przycisk Ulubione wspomnienia na pasku narzędzi, aby zobaczyć wspomnienia oznaczone jako ulubione.

 • Album Ulubione: Zawiera zdjęcia oznaczone jako ulubione.

 • Osoby: Zawiera zdjęcia, na których występują osoby. Aplikacja Zdjęcia automatyczne skanuje bibliotekę i identyfikuje osoby przy użyciu technologii rozpoznawania twarzy. Możesz nazywać zidentyfikowane osoby, a następnie łatwo wyszukiwać i przeglądać zdjęcia ulubionych osób.

 • Miejsca: Pokazuje miniaturki zdjęć na mapie świata. Możesz kliknąć w miniaturkę, aby zobaczyć wszystkie zdjęcia zrobione w tym miejscu.

 • Import: Zawiera zdjęcia zaimportowane do Zdjęć i wyświetlane są w kolejności zaimportowania. Ten album jest uaktualniany za każdym razem, gdy importujesz zdjęcia.

 • Ukryte: Zawiera ukryte zdjęcia (pozostają w bibliotece, lecz są niewidoczne). Aby zobaczyć album Ukryte, wybierz polecenie menu Widok > Pokaż album Ukryte.

 • Ostatnio usunięte: Zawiera ostatnio usunięte zdjęcia. Ten album pojaw się, gdy usuniesz jakieś zdjęcia. Usunięte zdjęcia pozostaną w albumie przez określoną liczbę dni, zanim zostaną trwale usunięte. Zdjęcia z tego albumu można przywrócić do biblioteki lub natychmiast je trwale usunąć.

 • Czynność: Pokazuje ostatnie zdjęcia oraz aktywność, taka jak komentowanie i polubienie, na zdjęciach udostępnianych za pomocą funkcji udostępniania zdjęć iCloud.

 • Albumy udostępniane: Pokazuje wszystkie albumy udostępniane za pomocą funkcji udostępniania zdjęć iCloud.

 • Typy multimediów: Zawiera albumy, które automatycznie gromadzą zdjęcia i wideo na podstawie typu multimediów. Albumy, jakie się tu pojawią zależą od rodzajów zdjęć lub wideo, jakie zostały wykonane, i mogą zawierać wideo, selfie, zdjęcia Live Photo, ujęcia o długiej ekspozycji, panoramy, filmy w zwolnionym tempie, portrety, zrzuty ekranu, serie zdjęć, animacje i inne.

  Wskazówka: Jeśli zachowasz w bibliotece animowanego gifa, pojawi się w albumie Animowane.

 • Moje albumy: Zawiera wykonane przez Ciebie albumy zdjęć. Możesz także zobaczyć albumy inteligentne, które są automatycznie tworzone w oparciu o wybrane kryteria, na przykład album Rodzina (który pojawi się, jeśli używasz Chmury rodzinnej w iCloud), albumy zawierające zdjęcia przeniesione z iPhoto lub Aperture i wiele innych.

 • Moje projekty: Zawiera utworzone przez Ciebie projekty pokazów slajdów, książek, kalendarzy i kart.

 • Mój strumień zdjęć: Zawiera zdjęcia przesłane przez usługę Mój strumień zdjęć. Jest wyświetlany, jeśli usługa Mój strumień zdjęć jest włączona, a biblioteka zdjęć iCloud wyłączona.

Wskazówka: Aby szybko obejrzeć konkretny album, wybierz polecenie menu Widok > Albumy > Moje albumy, a następnie wybierz album, który chcesz otworzyć.