macOS High Sierra

Dodawanie komentarzy lub rysowanie na zdjęciu

Używaj narzędzia Oznaczenia do pisania lub rysowania, dodawania kształtu lub podpisu na zdjęciu.

Otwórz Zdjęcia

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w Rozszerzenia , następnie wybierz Oznaczenia .

 3. Używaj narzędzi, jakie się pojawią na pasku narzędzi do oznaczania zdjęcia.

  W każdej chwili możesz dostosować dowolne oznaczenie: umieść wskaźnik na krawędziami, następnie przeciągaj niebieskie uchwyty.

  • Szkic : Naszkicuj kształt pojedynczą kreską. Jeśli rysunek zostanie rozpoznany jako standardowy kształt, zostanie on zastąpiony tym kształtem. Aby użyć swojego rysunku, wybierz go z wyświetlonej palety.

  • Rysowanie : Narysuj kształt jedną kreską. Naciśnij palcem mocniej na gładziku, aby narysować grubszą, ciemniejszą linię. To narzędzie pojawia się tylko na komputerach wyposażonych w gładzik Force Touch.

  • Kształty : Kliknij w kształt, linię lub strzałkę, a następnie przeciągnij narzędzie w pożądane miejsce. Aby zmienić wielkość kształtu, użyj niebieskich uchwytów. Jeśli ma zielone uchwyty, możesz ich użyć do zmiany kształtu.

  • Wyróżnianie : Kliknij w przycisk Kształt, a następnie kliknij w Światła. Przeciągnij narzędzie wyróżniania w pożądane miejsce. Aby zmienić jego wielkość, użyj niebieskich uchwytów.

  • Powiększanie : Kliknij w przycisk Kształt, a następnie kliknij w Lupa. Przeciągnij lupę w miejsce, które chcesz powiększyć. Aby zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie, przeciągnij zielony uchwyt. Aby zmienić rozmiar soczewki, przeciągnij niebieski uchwyt. Aby powiększyć określone obszary, możesz umieścić na zdjęciu wiele lup.

   Wskazówka: Aby jeszcze bardziej powiększyć obszar zdjęcia, utwórz kolejną lupę (naciśnij i przytrzymaj klawisz Option, podczas przeciągania istniejącej), a następnie umieść ja na tej lupie. Użyj linii pomocniczych do wyrównania pozycji lup.

  • Tekst : Kliknij w przycisk Tekst, wpisz tekst, następnie przeciągnij pole tekstowe w pożądane miejsce.

  Możesz zmieniać pewne atrybuty zaznaczonych rysunków, kształtów, tekstu oraz podpisów:

  • Zmiana stylu linii: Kliknij w Styl kształtu .

  • Zmienianie koloru linii: Kliknij w Kolor obrysu .

  • Zmienianie koloru wypełnienia: Kliknij w Kolor wypełnienia .

  • Zmienianie czcionki lub stylu czcionki: Kliknij w Styl tekstu .

 4. Kliknij w Zachowaj zmiany.

Aby zmodyfikować oznaczone zdjęcie później, zaznacz je, a następnie kliknij w Rozszerzenia i wybierz ponownie Oznaczenia.