macOS High Sierra

Stosowanie zmian do zaznaczonych kolorów

Możesz korygować konkretny kolor na zdjęciu za pomocą narzędzia korygowania Kolor selektywny. Na przykład, na zdjęciu psa z kolorowym kapeluszem możesz użyć narzędzia Kolor selektywny do zmiany koloru tego kapelusza.

Zdjęcie przed korektą narzędziem Kolor selektywny.
Zdjęcie po korekcie narzędziem Kolor selektywny.

Możesz zaznaczyć i zmienić barwę, nasycenie i luminancję w maksymalnie sześciu kolorach na zdjęciu.

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w Skoryguj na pasku narzędzi.

 3. W panelu Skoryguj kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Kolor selektywny.

 4. Kliknij w paletę kolorów, aby zaznaczyć kolor w celu zachowania zmiany koloru, kliknij w pipetę , a następnie kliknij na zdjęciu w kolor, który chcesz zmienić.

  Narzędzie Kolor selektywny oraz przycisk pipety i paleta kolorów.
 5. Po wybraniu koloru przeciągaj suwaki, aby poprawić kolor:

  Narzędzie Kolor selektywny oraz suwaki Barwa, Nasycenie i Luminancja.
  • Barwa: Pozwala skorygować barwę zaznaczonego koloru. Na przykład, możesz zmienić barwę zieloną na niebieską.

  • Nasycenie: Zwiększa lub zmniejsza ogólną intensywność zaznaczonego koloru. Na przykład, obniżając nasycenie jaskrawego koloru różowego, możesz go zmienić na łagodny lub szary różowy.

  • Luminancja: Pozwala dostosować luminację (widoczność jasności lub ilości światła odbitego od powierzchni) zaznaczonego koloru.

  • Zakres: Pozwala dostosować zakres kolorów, które podlegają zmianie w oparciu o zaznaczony kolor. Zmieniając ten zakres możesz zwiększyć lub zmniejszyć ilość kolorów podlegających zmianie na zdjęciu. Na przykład, zwiększając zakres zaznaczonego koloru niebieskiego możesz zmienić cały błękit na niebie, lub zmniejszając ten zakres, ograniczyć zmianę koloru niebieskiego w niebieskim obiekcie.