macOS High Sierra

Wyostrzanie zdjęcia

Korekta Wyostrz pozwala modyfikować zdjęcia, poprawiając czytelność oraz szczegółowość krawędzi.

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w Skoryguj na pasku narzędzi.

 3. W panelu Skoryguj kliknij w trójkąt rozwijania, umieszczony obok etykiety Wyostrzenie.

 4. Aby zmienić głośność, przeciągaj suwaki.

  Narzędzia wyostrzania w panelu Dostosuj.
  • Intensywność: Pozwala skorygować stopień ostrzenia krawędzi.

  • Krawędzie: Pozwala ustawić wartość progową dla identyfikowania grup pikseli jako krawędzi.

  • Zanikanie: Pozwala nadać efektowi wyostrzania bardziej lub mniej wyraźny wygląd. Zwiększenie wartości zanikania zwiększa wyrazistość ostrzenia, a jej zmniejszenie ma przeciwny skutek.

Wskazówka: Umieść wskaźnik na suwaku i przytrzymaj naciśnięty klawisz Option, aby rozszerzyć zakres wartości suwaka.