macOS High Sierra

Rozmieszczanie zdjęć w kalendarzu

Gdy tworzysz kalendarz, aplikacja Zdjęcia automatycznie przypisuje każdej ze stron makietę i rozmieszcza zdjęcia na wszystkich stronach. Makietę dowolnej strony kalendarza możesz zmienić w dowolnym momencie. Możesz także zmienić kolor tła strony.

Otwórz Zdjęcia

Zmiana makiety strony kalendarza

 1. Kliknij w kalendarz pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Zaznacz górną połowę strony kalendarza lub kliknij dwukrotnie w stronę, którą chcesz zmienić.

 3. Kliknij w przycisk opcji na pasku narzędzi.

 4. Przejrzyj dostępne makiety stron, a następnie kliknij w tę, której chcesz użyć.

  Dostępne makiety stron zależą od wybranego motywu kalendarza.

  Strona kalendarza po lewej oraz okno Opcje makiety zawierające makiety strony po prawej.
 5. Aby zmienić kolor tła, kliknij w kolor na pasku kolorów.

Zmiana wielkości zdjęcia lub dodawanie filtra

Możesz zmienić wielkość zdjęcia w ramce oraz jego położenie. Możesz także zastosować do zdjęcia filtr, na przykład zmieniający zdjęcie kolorowe w czarno-białe.

 1. Kliknij w kalendarz pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w miesiąc, który zawiera zdjęcie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmiana wielkości zdjęcia: Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, które chcesz zmienić. Przeciągnij suwak Zoom i kadrowanie, aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, a następnie przeciągnij zdjęcie tak, aby w ramce widoczny był jego właściwy fragment.

   Okno opcji zdjęć z suwakiem Zoom i kadrowanie na dole oraz opcjami efektów na górze.
  • Dopasowywanie zdjęcia do ramki: Kliknij w zdjęcie, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Dopasuj zdjęcie do ramki. (To polecenie nie jest dostępne do wszystkich motywów.)

   Dopasowanie zdjęcia do ramki może spowodować wyświetlenie pustych pasków wzdłuż dłuższych boków zdjęcia (w wyniku dopasowania dłuższych boków zdjęcia do wymiarów ramki).

  • Odwracanie zdjęcia w ramce: Kliknij w zdjęcie, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Odwróć zdjęcie.

   Odwracając zdjęcia, pamiętaj, że znajdujące się na nich napisy i loga będą widoczne jako odbicia lustrzane.

  • Stosowanie filtru do zdjęcia: Kliknij w filtr, aby go zastosować.

Przenoszenie zdjęcia do góry lub do dołu na stronie

Część makiet stron kalendarza zawiera nakładające się na siebie ramki zdjęć. Zdjęcia umieszczone w takich ramkach możesz przenosić do góry lub do dołu.

 1. Kliknij w kalendarz pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w stronę, która zawiera zdjęcie.

 3. Kliknij w zdjęcie z klawiszem Control, a następnie wybierz Przenieś na wierzch lub Przenieś na spód.