macOS High Sierra

Tworzenie pokazów slajdów i praca z nimi

Możesz utworzyć pokaz slajdów z grupy zdjęć, a następnie dodać tekst, wybrać motyw, dodać muzykę i określić, przez jaki czas każdy ze slajdów ma być wyświetlany. Możesz także dołączyć do pokazu klipy wideo oraz wyeksportować pokaz do odtwarzania na Macu, urządzeniu iOS lub Apple TV.

Okno Zdjęć z pokazem slajdów w części głównej; przyciski podglądu, odtwarzania i odtwarzania w pętli pod głównym obrazkiem pokazu slajdów; miniaturki slajdów u dołu ekranu; przyciski motywu, muzyki i czasu trwania po prawej stronie.

Uwaga: Możesz szybko wyświetlać grupę zdjęć jako pokaz slajdów, bez konieczności tworzenia projektu pokazu slajdów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Szybkie odtwarzanie pokazu slajdów. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania pokazów slajdów, zobacz: Eksportowanie zdjęć, wideo i pokazów slajdów.

Otwórz Zdjęcia

Tworzenie projektu pokazu slajdów

 1. Zaznacz zdjęcia, które pokaz slajdów ma zawierać.

  Zdjęcia możesz dodać lub usunąć także później (zobacz: Dodawanie lub usuwanie zdjęć i tekstu).

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Utwórz > Pokaz slajdów.

 3. Kliknij w menu podręczne Pokaz slajdów i wybierz Nowy pokaz slajdów.

 4. Wpisz nazwę pokazu slajdów w polu Nazwa pokazu slajdów, a następnie kliknij w OK.

 5. Aby zmienić porządek zdjęć, przeciągnij je w odpowiednie miejsca na dole ekranu.

 6. Aby zmienić motyw, kliknij w przycisk motywów , a następnie kliknij w motyw.

  Motyw możesz zmienić w dowolnym momencie. Wybrany motyw określa położenie tekstu, czcionki oraz przejścia między slajdami. Efekt „panorama i zoom”, nazywany także efektem Kena Burnsa, dostępny tylko w motywie Ken Burns.

 7. Aby wybrać muzykę pokazu slajdów, kliknij w przycisk muzyki , kliknij w strzałkę w dół obok etykiety BIBLIOTEKA, a następnie wybierz jeden lub więcej utworów.

  Aby sprawdzić muzykę oferowaną do motywu domyślnie przez Zdjęcia, wybierz Utwory motywu w menu podręcznym. Możesz także wybrać iTunes, aby poszukać utworu w bibliotece iTunes. Przeciągaj utwory, aby ułożyć je w żądanej kolejności odtwarzania. Aby usunąć utwór, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

 8. Aby zmienić czas wyświetlania każdego slajdu, kliknij w przycisk czasu trwania , a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności (nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich motywów):

  • Dopasowywanie czasu trwania pokazu slajdów do wybranej muzyki: Wybierz Dopasuj do muzyki.

  • Wybieranie określonego czasu trwania pokazu slajdów: Wybierz Własny, a następnie przeciągnij suwak, aby określić, przez jaki czas pokaz slajdów ma być odtwarzany.

  • Ustawianie przejścia całego pokazu slajdów: Zaznacz pole wyboru Przejście, a następnie wybierz typ przejścia w menu podręcznym.

  • Dopasowanie slajdów do ekranu: Zaznacz pole wyboru Dopasuj do ekranu, skalując zdjęcia.

 9. Aby wyświetlić podgląd pokazu slajdów, kliknij w przycisk podglądu. Aby zatrzymać podgląd, kliknij w przycisk ponownie. Możesz także włączyć odtwarzanie pokazu slajdów w pętli, klikając w przycisk pętli .

 10. Aby odtwarzać pokaz slajdów, kliknij w przycisk odtwarzania .

Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc. Możesz także przeskakiwać do przodu i do tyłu między slajdami (naciskając klawisze strzałek) oraz wstrzymywać i wznawiać pokaz slajdów (naciskając spację).

Dodawanie lub usuwanie zdjęć i tekstu

Po utworzeniu pokazu slajdów możesz w dowolnym momencie dodawać i usuwać jego zdjęcia. Możesz także dodawać tekst do wybranych slajdów. Położenie tekstu i jego czcionka są określane przez wybrany motyw. Gdy dodasz zdjęcie Live Photo do pokazu slajdów, wyświetlane będzie jako zdjęcie statyczne.

 1. Kliknij w pokaz slajdów pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Dodawanie kolejnych zdjęć do pokazu slajdów: Zaznacz zdjęcie w szeregu miniaturek na dole okna, kliknij w przycisk dodawania obiektu, a następnie kliknij w Dodaj zdjęcia. Zaznacz zdjęcia, które chcesz dodać, a następnie kliknij w Dodaj.

  • Dodawanie tekstu do slajdu: Zaznacz zdjęcie, kliknij w przycisk dodawania obiektu, a następnie kliknij w Dodaj tekst. Zaznacz tekst w polu tekstowym, a następnie wpisz własny tekst.

  • Usuwanie tekstu ze zdjęcia: Zaznacz tekst na zdjęciu lub zaznacz ramkę oznaczoną literą T, wyświetlaną przed zdjęciem w szeregu miniaturek, i naciśnij klawisz Delete.

  • Usuwanie zdjęcia z pokazu slajdów: Zaznacz zdjęcie, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.