macOS High Sierra

Importowanie zdjęć z dysków twardych, płyt CD, DVD oraz kart

Jeśli masz zdjęcia lub wideo zachowane na dysku twardym lub w innym urządzeniu pamięci masowej, możesz zaimportować je do aplikacji Zdjęcia.

Otwórz Zdjęcia

Importowanie z dysku twardego, płyty optycznej lub napędu flash USB

Możesz importować zdjęcia lub wideo z urządzenia pamięci masowej (np. dysku twardego), płyty CD lub DVD (jeśli masz odpowiedni napęd) lub napędu flash USB.

 1. Podłącz urządzenie do Maca.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przeciągnij pliki lub foldery z Findera do okna Zdjęć.

  • Przeciągnij pliki lub foldery z Findera na ikonę Zdjęć w Docku.

  • W aplikacji Zdjęcia wybierz polecenie menu Plik > Importuj. Zaznacz zdjęcia lub wideo, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij w Przejrzyj przed importem. Jeśli zaznaczenie obejmuje wiele zdjęć lub wideo, zaznacz te, które chcesz zaimportować, i kliknij w Importuj [liczba] zaznaczonych lub Importuj wszystkie nowe zdjęcia.

   Ważne: Nie wysuwaj dysku lub nośnika w czasie importowania zdjęć.

Zaimportowane zdjęcia pojawiają się w albumach Import oraz Zdjęcia widocznych na pasku bocznym.

Wskazówka: Jeśli masz konto iCloud, możesz kopiować pliki na iCloud Drive z dowolnego Maca, urządzenia iOS lub komputera PC ze skonfigurowaną usługą iCloud Drive, a następnie importować je z iCloud Drive na Maca. Aby uzyskać więcej informacji na temat iCloud Drive, zobacz Przechowywanie dokumentów na iCloud Drive.

Importowanie z czytnika kart lub karty SD

Niektóre Maki mają wbudowane gniazda kart SD. Jeśli nie masz takiego komputera, możesz podłączyć zgodny z Makiem czytnik kart i za jego pomocą importować zdjęcia na przykład z kart SD lub Compact Flash.

 1. Włóż kartę do gniazda kart SD komputera lub podłącz do komputera czytnik kart i włóż kartę do niego.

 2. W aplikacji Zdjęcia wybierz polecenie menu Plik > Importuj. Zaznacz zdjęcia lub wideo, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij w Przejrzyj przed importem.

 3. Jeśli zaznaczysz wiele zdjęć lub wideo, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Importowanie wszystkich nowych zdjęć: Kliknij w Importuj wszystkie nowe zdjęcia.

  • Importowanie wybranych zdjęć: Zaznacz zdjęcia, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij w Importuj zaznaczone.

  Jeśli pojawi się zapytanie o usunięcie lub pozostawienie zaimportowanych zdjęć na karcie, kliknij w Usuń rzeczy lub Zostaw rzeczy.

  Aplikacja zaimportuje następnie Twoje zdjęcia i wideo. Aby anulować importowanie, kliknij w Zatrzymaj import.

 4. Po zaimportowaniu wszystkich zdjęć wysuń kartę z komputera lub czytnika.

Zaimportowane zdjęcia pojawiają się w albumach Import oraz Zdjęcia widocznych na pasku bocznym.

Niektóre czytniki kart mogą nie być zgodne z aplikacją Zdjęcia. Więcej informacji na ten temat może udzielić Ci producent urządzenia.