macOS High Sierra

Formatowanie tekstu w książce

Możesz dodawać tekst do książki, a następnie zmieniać jego wygląd, dobierając opcje czcionki. Możesz także kopiować i wklejać styl tekstu między polami tekstowym w książce.

Otwórz Zdjęcia

Dodawanie lub formatowanie tekstu na stronie książki

 1. Kliknij w książkę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w stronę, na której chcesz dodać lub sformatować tekst.

 3. Jeśli strona nie zawiera tekstu, kliknij w przycisk opcji na pasku narzędzi, a następnie wybierz makietę strony zawierającą tekst.

 4. Wpisz lub wyedytuj tekst.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Sformatuj tekst, używając narzędzi dostępnych w oknie Opcje tekstu.

   Okno Opcje tekstu.
  • Wybierz polecenie Edycja > Czcionka, a następnie wybierz żądane polecenia formatowania tekstu.

Stosowanie formatowania tekstu do podobnego tekstu w książce

Możesz kopiować formatowanie tekstu, a następnie stosować je do podobnego tekstu w innym miejscu książki. Jeśli na przykład podoba Ci się tekst użyty w jednym z pól tekstowych, możesz skopiować jego format i zastosować go do wszystkich pól tekstowych w książce.

 1. Kliknij w książkę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w stronę, a następnie kliknij dwukrotnie w tekst, którego formatowanie chcesz skopiować.

 3. Wybierz polecenie menu Edycja > Czcionka > Kopiuj styl.

 4. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Czcionka > Wklej styl.

Formatowanie tekstu zostanie zastosowane do zaznaczonego pola tekstowego.

Wyświetlanie i ukrywanie numerów stron w książce

Jeśli używany motyw książki ma numery stron, możesz określić, czy mają być widoczne w książce.

 1. Kliknij w książkę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij w przycisk ustawień książki na pasku narzędzi i zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż numery stron.

  Jeśli używany motyw książki nie ma numerów stron, to pole wyboru nie jest wyświetlane.

Alert (czerwony trójkąt) wyświetlany podczas pracy nad książką

Jeśli w czasie pracy nad książką zobaczysz czerwony trójkąt z wykrzyknikiem, zawiera ona tekst, który nie mieści się w wyznaczonym miejscu (jest za długi lub jego czcionka jest zbyt duża).

Trójkątna ikona alertu.

Aby usunąć problem, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Zmniejsz obszar zajmowany przez tekst, zmieniając typ, krój lub wielkość jego czcionki.

 • Skróć tekst, usuwając część wyrazów.