macOS High Sierra

Dodawanie do zdjęć tytułów, opisów i innych

Możesz wyświetlać i dodawać informacje o zdjęciach. Możesz na przykład sprawdzić datę i czas zrobienia zdjęcia, wyświetlić informacje o użytym aparacie, a także wyświetlać plakietki informujące o stanie zdjęcia. Możesz przypisywać do zdjęć tytuły i podpisy, dodawać lub zmieniać położenie zdjęć oraz zmieniać informacje o dacie i czasie. Możesz zaznaczyć wiele zdjęć w chwili, oraz jednocześnie dodawać lub zmieniać informacje o nich.

Otwórz Zdjęcia

Wyświetlanie i dodawanie informacji o zdjęciach

Aby wyświetlić lub zmienić informacje o zdjęciach, zaznacz jedno lub więcej zdjęć, a następnie otwórz okno Informacje.

Okno informacje o zdjęciu.
 • Otwieranie okna Informacje: Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, aby je wyświetlić, a następnie kliknij w przycisk informacji na pasku narzędzi albo naciśnij klawisze Command-I.

 • Dodawanie lub zmienianie informacji: Możesz edytować dowolne z wymienionych poniżej informacji.

  • Tytuł: Podaj nazwę w polu tytułu.

   Wskazówka: Aby szybko dodawać tytuły do zdjęć bezpośrednio w oknie głównym aplikacji Zdjęcia, możesz wybrać polecenie menu Widok > Metadane > Napisy, kliknąć w pole, jakie się pojawi pod zdjęciem, gdy umieścisz na nim wskaźnik, a następnie wpisać nazwę.

  • Opis: Podaj podpis w polu opisu.

  • Ulubione: Kliknij w przycisk ulubionych , aby oznaczyć zdjęcie jako ulubione. Aby usunąć zaznaczenie, kliknij ponownie w ten przycisk.

  • Słowa kluczowe: Podaj słowa kluczowe w polu słów kluczowych. W trakcie wpisywania aplikacja Zdjęcia sugeruje już używane słowa kluczowe. Po zakończeniu wpisywania słowa kluczowego naciśnij klawisz Enter.

   Aby usunąć słowo kluczowe, zaznacz je i naciśnij Delete.

  • Osoby: Kliknij w Przycisk dodawania i wpisz imię lub nazwisko, aby zidentyfikować osobę.

   Aby zidentyfikować kilka osób na zdjęciu, kliknij w Przycisk dodawania i przeciągnij identyfikator twarzy nad każdą osobą, którą chcesz zidentyfikować.

  • Miejsce: Podaj miejsce w polu Miejsce. W trakcie wpisywania aplikacja Zdjęcia sugeruje miejsca, które możesz wybrać. Aby zmienić miejsce, możesz poszukać innego lub zmienić miejsce przeciągając pinezkę na mapie. Aby usunąć przydzielone ręcznie do zdjęcia dane o miejscu, usuń je lub wybierz polecenie menu Zdjęcie > Miejsce, następnie wybierz Usuń miejsce lub Przywróć oryginalne miejsce. Nie można przypisywać miejsca, jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem.

Wyświetlanie tytułów, innych metadanych i plakietek

Aplikacja Zdjęcia może wyświetlać tytuły przypisane do zdjęć w oknie Informacje, metadane (inne informacje o zdjęciach, na przykład typ pliku) oraz plakietki (na przykład określające, czy zdjęcie było edytowane, czy ma słowa kluczowe itd.).

 • Włączanie wyświetlania tytułów, metadanych lub plakietek w Zdjęciach: Wybierz polecenie menu Widok > Metadane > [nazwa].

Plakietka

Znaczenie

Plakietka edytowana

Zdjęcie było edytowane.

Plakietka słów kluczowych

Do zdjęcia zastosowane zostały słowa kluczowe.

Plakietka miejsca

Miejsce zrobienia zdjęcia zostało oznaczone na mapie.

Plakietka Ulubione

Zdjęcie zostało oznaczone jako ulubione.

Plakietka klipu wideo

Zaznaczona rzecz jest filmem, filmem w zwolnionym tempie lub klipem poklatkowym.

Plakietka pliku powiązanego

Oryginał zdjęcia jest przechowywany w innym miejscu (poza biblioteką Zdjęć na Macu).

Plakietka HDR

Oryginał zdjęcia został wykonany w technice HDR (ang. High Dynamic Range) i obejmuje trzy ujęcia o różnych ekspozycjach.

Czerwona plakietka

Oryginalne zdjęcie zostało zrobione jako zdjęcie RAW+JPEG, które zawiera wersję zarówno RAW, jak i JPEG. (Podczas przeglądania wersji RAW zdjęcia widoczna jest plakietka R.)

Plakietka Live Photo

Ta rzecz jest zdjęciem Live Photo.

Plakietka Live Photo

Ta rzecz jest zdjęciem Live Photo z efektem odbicia.

Plakietka Live Photo

Ta rzecz jest zdjęciem Live Photo z efektem pętli.

Plakietka trybu portretowego

Ta rzecz jest zdjęciem zrobionym pionowo.

Zmiana daty i czasu zdjęcia

Możesz zmieniać informacje o dacie i czasie powiązane ze zdjęciem. Może to być przydatne, gdy chcesz dodać informacje o dacie i czasie skanowanego zdjęcia lub, gdy do zdjęć z podróży do innej strefy czasowej została przypisana data i czas właściwe dla Twojej macierzystej strefy czasowej, a nie strefy celu podróży.

 1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz zmodyfikować.

 2. Wybierz polecenie menu Zdjęcie > Skoryguj datę i czas.

 3. Podaj nową datę i czas w polu Nowe.

 4. Kliknij na mapie w strefę czasową i w razie potrzeby wybierz najbliższe miasto.

 5. Kliknij w Skoryguj.

Usuwanie miejsca ze zdjęcia

Możesz zmienić informacje o miejscu przypisane do zdjęcia lub przywrócić oryginalne.

 1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz zmodyfikować.

 2. Wybierz polecenie menu Zdjęcie > Miejsce, następnie wybierz Usuń miejsce lub Przywróć oryginalne miejsce.

Jeśli do zdjęcia, które oryginalnie nie miało informacji o miejscu przypiszesz tę informację ręcznie, zastosowanie polecenia Przywróć oryginalne miejsce spowoduje usunięcie przypisanej informacji o miejscu.