macOS High Sierra

Znajdowanie zdjęć według słowa kluczowego

Słowa kluczowe to tagi (etykiety), które możesz dodawać do zdjęć, aby łatwo je wyszukiwać. Aplikacja Zdjęcia oferuje zestaw popularnych słów kluczowych, do których możesz dodawać własne. Do przypisywania słów kluczowych do zdjęć służy okno Informacje lub Menedżer słów kluczowych. Aby szybciej stosować słowa kluczowe, możesz przypisać do nich skróty klawiszowe.

Otwórz Zdjęcia

Wyszukiwanie zdjęć według słowa kluczowego

Możesz szukać zdjęć według słowa kluczowego w całej bibliotece aplikacji Zdjęcia.

 1. Kliknij w pole wyszukiwania na pasku narzędzi.

 2. Wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

  Kolejne znalezione sugestie będą się pojawiały poniżej na bieżąco. Aby użyć wielu kryteriów, możesz wpisać wiele słów kluczowych oddzielonych spacjami. Jeśli na przykład wpiszesz „zielone pola”, aplikacja znajdzie wszystkie zdjęcia, z którymi powiązane zostały oba słowa: „zielone” i „pola”.

  Aby ponownie wyświetlić wszystkie zdjęcia po zakończeniu wyszukiwania, kliknij w Anuluj.

Wskazówka: Możesz także klikną w menu Widoczne i wybrać słowo kluczowe.

Dodawanie lub usuwanie słów kluczowych w oknie Informacje

 1. Zaznacz zdjęcia, do których chcesz dodać słowa kluczowe.

 2. Kliknij w przycisk informacji na pasku narzędzi.

 3. W oknie informacji kliknij w pole Dodaj słowo kluczowe (lub pole, w którym widoczne są inne słowa kluczowe, jeśli już były jakieś dodane), a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij Return, aby dodać je do zdjęcia.

  W trakcie wpisywania aplikacja Zdjęcia sugeruje już używane słowa kluczowe. Aby usunąć słowo kluczowe, zaznacz je i naciśnij klawisz Delete.

 4. Gdy skończysz, zamknij okno Informacje.

Dodawanie lub usuwanie słów kluczowych w Menedżerze słów kluczowych

Menedżer słów kluczowych pozwala przypisywać słowa kluczowe do zaznaczonych zdjęć, zarządzać listą dostępnych słów kluczowych oraz utworzyć listę szybkiego wyboru najczęściej stosowanych słów kluczowych, do których można przypisać skróty klawiszowe.

 1. Zaznacz jedno lub więcej zdjęć.

 2. Wybierz polecenie menu Okno > Menedżer słów kluczowych.

  Okno Menedżera słów kluczowych
 3. Aby przypisać słowa kluczowe do zaznaczonych zdjęć, kliknij w te słowa kluczowe. Aby usunąć słowo kluczowe ze zdjęć, kliknij w nie ponownie.

 4. Aby edytować listę słów kluczowych, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Dodawanie słowa kluczowego do listy słów kluczowych: Kliknij w Edycja słów kluczowych, kliknij w przycisk dodawania (+), a następnie wpisz nowe słowo kluczowe.

  • Edycja słowa kluczowego: Kliknij w Edytuj słowa kluczowe, kliknij w słowo kluczowe, które chcesz zmienić, kliknij w Zmień nazwę, a następnie dokonaj edycji.

  • Usuwanie słowa kluczowego ze wszystkich zdjęć: Kliknij w Edycja słów kluczowych, zaznacz słowo kluczowe, które chcesz zmienić, a następnie kliknij w przycisk usuwania (-).

  • Dodawanie lub zmiana skrótu do słowa kluczowego: Kliknij w Edycja słów kluczowych, zaznacz słowo kluczowe, kliknij w Skrót, a następnie wpisz skrót klawiszowy.

  • Tworzenie listy szybkiego wyboru słów kluczowych: Przeciągnij słowa kluczowe do obszaru Szybka grupa w Menedżerze słów kluczowych.

   Aplikacja Zdjęcia nadaje każdemu słowu kluczowemu z listy szybkiego wyboru skrót klawiszowy, co umożliwia szybkie przypisywanie go do zdjęć.