macOS High Sierra

Tworzenie projektów przy użyciu rozszerzeń innych firm

Możesz używać rozszerzeń innych firm do tworzenia projektów, takich jak wydruki, pokazów slajdów oraz niestandardowych stron internetowych. Odwiedź Mac App Store i poszukaj aplikacji, które mają rozszerzenia do aplikacji Zdjęcia, a następnie pobierz, zainstaluj i używaj ich razem ze Zdjęciami. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania rozszerzeń, zobacz Dodawanie narzędzi edycji oraz rozszerzeń do aplikacji Zdjęcia.

Otwórz Zdjęcia

Tworzenie projektów przy użyciu rozszerzeń innych firm

  1. Po zainstalowaniu rozszerzenia projektu, wybierz polecenie menu Plik > Utwórz, a następnie wybierz rozszerzenie, którego chcesz użyć.

    Możesz także kliknąć w przycisk dodawania obok etykiety Moje projekty na pasku bocznym.

  2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie w celu utworzenia projektu.