macOS High Sierra

Stosowanie korekcji za pomocą krzywych

Możesz stosować korekcję narzędziem Krzywe w celu skorygowania jasności i kontrastu na zdjęciu. Możesz skorygować ogólny wygląd zdjęcia, zmienić wygląd kolorów (czerwonego, zielonego i niebieskiego), a także skorygować ustawienia punktu czerni, tonów średnich oraz punktu bieli.

Zdjęcie przed korektą narzędziem Krzywe.
Zdjęcie po korekcie narzędziem Krzywe.

Podczas korekcji narzędziem krzywe wyświetlany jest histogram z linią przekątną przebiegającą od punktu czerni (w lewym dolnym rogu) do punktu bieli (w prawym górnym rogu). Aby skorygować jasność lub kontrast na zdjęciu, możesz dodać punkty wzdłuż tej linii w konkretnych miejscach, w których chcesz skorygować zdjęcie. Przeciągnij punkt do góry, aby zwiększyć jasność; przeciągnij ten punkt w dół, aby zmniejszyć jasność. Przeciągnij punkt w lewo, aby zwiększyć kontrast w tym punkcie; przeciągnij go w prawo, aby zmniejszyć kontrast.

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Kliknij w Skoryguj na pasku narzędzi.

 3. W panelu Skoryguj kliknij w trójkąt rozwijania, umieszczony obok etykiety Krzywe.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Automatyczne korygowanie krzywych na zdjęciu: Kliknij w menu pod ikoną Krzywe, a następnie wybierz RGB lub kolor, który chcesz automatycznie skorygować, a następnie kliknij w Autom.

  • Ręczne ustawianie punktu czerni, tonów średnich lub punktu bieli na histogramie: Kliknij w przycisk pipety odnoszący się do punktu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij w miejsce na zdjęciu, które najlepiej reprezentuje punkt czerni, ton średni lub punkt bieli.

   Trzy pipety używane do zaznaczania na zdjęciu punktu czerni, tonów średnich oraz punktu bieli.
   • Punkt czerni: Pozwala skorygować punkt, w którym czarne obszary zdjęcia stają się całkowicie czarne (nie zawierają żadnych detali).

   • Tony pośrednie: Pozwala skorygować jasność tonów pośrednich zdjęcia.

   • Punkt bieli: Pozwala skorygować punkt, w którym białe obszary zdjęcia stają się całkowicie białe.

    Możesz także przeciągnąć górny lub dolny uchwyt linii przekątnej na histogramie, aby zmienić zakres korekcji punktu czerni i punktu bieli. Na przykład, aby skorygować punk bieli na histogramie, przeciągnij górny uchwyt w nowe miejsce.

  • Ręczne korygowanie krzywych koloru na zdjęciu: Kliknij w przycisk dodawania punktów, a następnie kliknij w miejscu na zdjęciu, które chcesz zmienić. Każde kliknięcie powoduje dodanie punktu na linii przekątnej na histogramie. Aby dodać punkty, możesz także klikać wzdłuż linii przekątnej na histogramie. Po dodaniu punktów przeciągaj je, aby skorygować jasność i kontrast zdjęcia.

   Narzędzie Krzywe oraz przycisk dodawania punktów w prawym górnym rogu.
  • Zmienianie kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego na zdjęciu: Kliknij w menu pod ikoną Krzywe, a następnie wybierz kolor, który chcesz zmienić. Kliknij w przycisk dodawania punktów i kliknij w miejsce na zdjęciu, które chcesz zmienić. Punkty dodane na linii przekątnej przeciągaj w celu korekcji tego koloru na zdjęciu.

   Narzędzie Krzywe oraz zaznaczone menu RGB.