macOS High Sierra

Dodawanie i usuwanie zdjęć z karty

Możesz w dowolnym momencie dodawać zdjęcia do karty i usuwać je.

Otwórz Zdjęcia

 1. Kliknij w kartę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij w Strona przednia, Wewnętrzna lub Okładka (tył), aby wybrać stronę karty (opcje strony zależą od typu tworzonej karty).

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie zdjęcia do pustej ramki zdjęcia: Przeciągnij zdjęcie z obszaru Zdjęcia (u dołu okna) do ramki zdjęcia.

   Karta z zaznaczonym zdjęciem oraz przyciskiem dodawania zdjęć w prawym górnym rogu.

   Jeśli żądanego zdjęcia nie ma w obszarze Zdjęcia, kliknij w Dodaj zdjęcia, zaznacz zdjęcie, a następnie kliknij w Dodaj.

   Aby zmienić wielkość i liczbę zdjęć wyświetlanych w obszarze Zdjęcia, przeciągnij jego górną krawędź.

  • Automatyczne dodawanie zaznaczonych zdjęć do pustych ramek: Zaznacz co najmniej jedno zdjęcie w obszarze Zdjęcia, a następnie kliknij we Wstaw automatycznie.

  • Automatyczne dodawanie zdjęć do wszystkich pustych ramek na karcie: Kliknij we Wstaw automatycznie.

  • Przenoszenie zdjęcia ze strony do obszaru Zdjęcia lub na inną stronę: Umieść wskaźnik na zdjęciu, kliknij i przytrzymaj, aż zdjęcie „wyskoczy” z ramki, a następnie przeciągnij je do obszaru Zdjęcia lub w inne miejsce.

  • Usuwanie zdjęcia z obszaru Zdjęcia: Kliknij w zdjęcie, aby je zaznaczyć, i naciśnij klawisz Delete.

  • Usuwanie zdjęcia ze strony karty: Kliknij dwukrotnie w stronę, którą chcesz zmienić, kliknij w zdjęcie, aby je zaznaczyć, a następnie naciśnij Delete.

  • Usuwanie wszystkich zdjęć umieszczonych na stronie karty: Kliknij w Wymaż wykorzystane zdjęcia, a następnie kliknij w Dalej.

Wskazówka: Możesz szybko zamieniać miejscami dwa zdjęcia na stronie. Umieść wskaźnik na zdjęciu, kliknij i przytrzymaj, aż zdjęcie „wyskoczy” z ramki, a następnie przeciągnij i upuść je na inne zdjęcie.