macOS High Sierra

Eksportowanie zdjęć, wideo i pokazów slajdów

Eksportowanie zdjęć w wybranym formacie

Możesz eksportować zdjęcia, aby pracować nad nimi w innych aplikacjach. Możesz także wyeksportować Live Photo jako zdjęcie statyczne. Możesz wybrać wielkość i format eksportowanych zdjęć.

Otwórz Zdjęcia

 1. Zaznacz rzecz, którą chcesz wyeksportować.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Eksportuj > Eksportuj [liczba] zdjęć.

 3. Kliknij w menu podręczne Rodzaj zdjęcia i wybierz typ pliku dla eksportowanych zdjęć.

  • Opcja JPEG oznacza, że tworzone będą mniejsze pliki, odpowiednie do użycia witrynach internetowych lub innych aplikacjach.

  • TIFF to bezstratny format plików, który sprawdza się podczas przesyłania zdjęć między komputerami i aplikacjami.

  • PNG to inny bezstratny format plików, szeroko stosowany do zdjęć zamieszczanych w Internecie.

 4. Kliknij w menu podręczne Nazwa pliku i wybierz sposób nadawania nazw eksportowanym plikom (ten krok jest opcjonalny).

  Jako nazw eksportowanych plików możesz użyć tytułów nadanych im w Zdjęciach, ich nazw plików lub nazw z kolejnymi numerami. Jeśli wybierzesz opcję Sekwencyjnie, możesz określić tekst, który ma poprzedzać numery kolejne plików (na przykład Urodziny01, Urodziny02, i tak dalej).

 5. Kliknij w menu podręczne Format podfolderu i wybierz sposób organizowania eksportowanych plików w folderach.

  Jeśli na przykład eksportujesz zdjęcia z różnych chwil, możesz umieścić je w osobnych podfolderach o nazwach zgodnych z nazwami tych chwil. Aby wyeksportować zdjęcia jako pojedyncze pliki bez podfolderów, wybierz Brak.

 6. Kliknij w Eksportuj.

 7. Wskaż, gdzie chcesz zachować eksportowane pliki zdjęć, a następnie kliknij w Eksportuj.

Wskazówka: Jeśli zalogujesz się w iCloud i masz włączoną funkcję iCloud Drive, możesz eksportować pliki ze zdjęciami na iCloud Drive i mieć do nich dostęp z dowolnego Maca, urządzenia iOS lub PC z systemem Windows, na którym skonfigurowana jest usługa iCloud Drive. Więcej informacji znajdziesz w Przechowywanie dokumentów na iCloud Drive.

Eksportowanie zdjęć w formacie oryginalnym

Możesz eksportować zdjęcia w formacie, w którym zostały one zaimportowane do biblioteki Zdjęć. Live Photo eksportowane jest jako dwa osobne pliki: plik zawierający zdjęcie statyczne oraz plik wideo.

 1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz wyeksportować.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Eksportuj > Eksportuj niezmodyfikowany oryginał.

 3. Kliknij w pole wyboru Eksportuj IPTC jako XMP, aby wyeksportować dane IPTC (przypisane metadane IPTC i słowa kluczowe) jako towarzyszący plik XMP.

  Okno eksportu oryginałów z opcjami eksportu.
 4. Kliknij w menu podręczne Nazwa pliku i wybierz sposób nadawania nazw eksportowanym plikom (ten krok jest opcjonalny).

  Jako nazw eksportowanych plików możesz użyć tytułów nadanych im w Zdjęciach, ich nazw plików lub nazw z kolejnymi numerami. Jeśli wybierzesz opcję Sekwencyjnie, możesz określić tekst, który ma poprzedzać numery kolejne plików (na przykład Urodziny01, Urodziny02, i tak dalej).

 5. Kliknij w menu podręczne Format podfolderu i wybierz sposób organizowania eksportowanych plików w folderach.

  Jeśli na przykład eksportujesz zdjęcia z różnych chwil, możesz umieścić je w osobnych podfolderach o nazwach zgodnych z nazwami tych chwil. Aby wyeksportować zdjęcia jako pojedyncze pliki bez podfolderów, wybierz Brak.

 6. Kliknij w Eksportuj.

 7. Wskaż, gdzie chcesz zachować eksportowane pliki zdjęć, a następnie kliknij w Eksportuj oryginały.

Eksportowanie zdjęcia jako obrazek biurka

Możesz zaznaczyć zdjęcie i użyć go jako obrazek biurka.

 1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz wyeksportować.

 2. Kliknij w przycisk udostępniania  na pasku narzędzi i wybierz Ustaw jako obrazek biurka.

Eksportowanie wideo

Możesz eksportować wideo, aby je udostępniać lub pracować nad nimi w innych aplikacjach. Eksportując wideo, możesz wybrać jego jakość oraz określić, czy wyjściowy plik ma zawierać metadane (na przykład tytuł lub opis).

 1. Zaznacz klipy wideo, które chcesz wyeksportować.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Eksportuj > Eksportuj [liczba] wideo.

 3. Kliknij w menu podręczne Jakość filmu i wybierz format eksportowanych klipów wideo.

  Okno eksportu oryginałów z opcjami eksportu.

  Rozdzielczość SD (480p) jest odpowiednia dla telewizorów o rozdzielczości standardowej. Jeśli pokaz slajdów będzie odtwarzany na telewizorze lub monitorze wysokiej rozdzielczości, wybierz jeden z formatów o wyższej rozdzielczości: 720p lub 1080p. Symbol 4K odnosi się do telewizorów i monitorów w standardzie ultra high definition.

 4. Kliknij w menu podręczne Nazwa pliku i wybierz sposób nadawania nazw eksportowanym plikom (ten krok jest opcjonalny).

  Jako nazw eksportowanych plików możesz użyć tytułów nadanych im w Zdjęciach, ich nazw plików lub nazw z kolejnymi numerami. Jeśli wybierzesz opcję Sekwencyjnie, możesz określić tekst, który ma poprzedzać numery kolejne plików (na przykład Urodziny01, Urodziny02, i tak dalej).

 5. Kliknij w menu podręczne Format podfolderu i wybierz sposób organizowania eksportowanych plików w folderach.

  Jeśli na przykład eksportujesz wideo z różnych chwil, możesz umieścić je w osobnych podfolderach o nazwach zgodnych z nazwami tych chwil. Aby wyeksportować wideo jako pojedyncze pliki bez podfolderów, wybierz Brak.

 6. Kliknij w Eksportuj.

 7. Wskaż, gdzie chcesz zachować eksportowane pliki wideo, a następnie kliknij w Eksportuj.

Wskazówka: Jeśli zalogujesz się w iCloud i masz włączoną funkcję iCloud Drive, możesz eksportować pliki ze zdjęciami na iCloud Drive i mieć do nich dostęp z dowolnego Maca, urządzenia iOS lub PC z systemem Windows, na którym skonfigurowana jest usługa iCloud Drive. Więcej informacji znajdziesz w Przechowywanie dokumentów na iCloud Drive.

Eksportowanie pokazów slajdów

Możesz eksportować pokazy slajdów, aby udostępniać je innym. Podczas eksportu pokazu slajdów aplikacja Zdjęcia tworzy film w wybranym przez Ciebie formacie.

 1. Kliknij w pokaz slajdów pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij w Eksportuj na pasku narzędzi lub kliknij w menu Plik i wybierz polecenie Eksportuj > Eksportuj pokaz slajdów.

 3. W polu Zachowaj jako wpisz nazwę filmu z pokazem slajdów.

 4. Kliknij w menu podręczne Format i wybierz typ pliku dla eksportowanego filmu.

  Rozdzielczość SD (480p) jest odpowiednia dla telewizorów o rozdzielczości standardowej. Jeśli pokaz slajdów będzie odtwarzany na telewizorze lub monitorze wysokiej rozdzielczości, wybierz jeden z formatów o wyższej rozdzielczości: 720p lub 1080p.

 5. Aby wyeksportować film z pokazem slajdów do iTunes, aby potem przesłać go na inne urządzenie, zaznacz pole wyboru Automatycznie wysyłaj do iTunes.

 6. Wskaż, gdzie chcesz zachować eksportowany film z pokazem slajdów, a następnie kliknij w Zachowaj.

Wskazówka: Aby szybko wyeksportować grupę zdjęć na biurko, zaznacz te zdjęcia, a następnie przeciągnij wskaźnik zaznaczenia w prawym górnym rogu okna na biurko.

Wskaźnik zaznaczenia pokazujący, że zaznaczone są trzy zdjęcia.