macOS High Sierra

Tworzenie karty

Możesz użyć swoich zdjęć do utworzenia profesjonalnie wyglądających kart, a następnie zamówić doręczenie ich na adres swój, swojej rodziny lub znajomych.

Drukowane karty o różnych wzorach.

Po wybraniu rodzaju karty oraz zdjęć, które mają zostać na niej użyte, aplikacja Zdjęcia złoży kartę automatycznie. Możesz łatwo zmieniać wzór karty, a także dodawać i usuwać zdjęcia.

Otwórz Zdjęcia

Tworzenie karty

 1. Zaznacz zdjęcia, których chcesz użyć na karcie.

 2. Wybierz polecenie menu Plik > Utwórz > Karta.

 3. Kliknij w Wybierz przy formacie karty, której chcesz użyć.

 4. Wybierz kategorię motywów (np. Urodziny, Dzień Ojca lub Dziękujemy) w menu podręcznym na pasku narzędzi, kliknij w Pionowo lub Poziomo, aby wybrać orientację, a następnie kliknij w motyw karty. Dostępne opcje będą zależne od wybranego formatu karty.

 5. Kliknij w Utwórz kartę.

  Aplikacja Zdjęcia utworzy kartę, używając wybranych przez Ciebie zdjęć i motywu.

  Okno aplikacji Zdjęcia zawierające kartę.
 6. Aby zmodyfikować kartę, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Wskazówka: Możesz także utworzyć kartę bez wstępnego zaznaczania zdjęć: Wystarczy kliknąć w przycisk dodawania obok etykiety Moje projekty i wybierać Karta, a następnie wybierać typ i motyw karty. Aby dodać zdjęcia do nowego kalendarza, kliknij w Dodaj zdjęcia.

Zmiana motywu i orientacji karty

Po wybraniu motywu i utworzeniu karty aplikacja Zdjęcia automatycznie przypisze do niej makietę i rozmieści zdjęcia na jej okładce oraz we wnętrzu. Dostępne makiety zależą od wybranego motywu karty.

Motyw karty możesz zmienić w dowolnej chwili.

 1. Kliknij w kartę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij w przycisk ustawień karty na pasku narzędzi, kliknij w Zmień motyw, a następnie kliknij w Dalej.

 3. Wybierz orientację poziomą lub pionową.

 4. Zaznacz motyw, a następnie kliknij w Wybierz motyw.

  Wybierz inną kategorię motywu z menu podręcznego na pasku narzędzi i zobacz więcej motywów (opcja pojawi się w zależności od wybranego formatu).

Zmiana nazwy karty

Gdy tworzysz kartę, aplikacja Zdjęcia automatycznie nadaje jej nazwę na podstawie informacji powiązanych ze zdjęciami, na przykład nazwy albumu. Nazwę karty możesz zmienić.

 1. Kliknij w Projekty na pasku narzędzi, a następnie kliknij w nazwę karty, aby ją zaznaczyć.

 2. Wpisz nową nazwę.

Usuwanie logo Apple z karty

 • Kliknij w przycisk ustawień karty na pasku narzędzi i usuń zaznaczenie pola wyboru Dołącz logo Apple.