macOS High Sierra

Odtwarzanie biblioteki aplikacji Zdjęcia z backupu Time Machine

Jeśli tworzysz backup zawartości Maca przy użyciu Time Machine, możesz odtwarzać bibliotekę zdjęć do stanu z czasu ostatniej archiwizacji.

Uwaga: Jeśli używasz biblioteki zdjęć iCloud i odtworzysz systemową bibliotekę zdjęć z Time Machine, wszystkie zdjęcia, które zostały usunięte od czasu ostatniego tworzenia backupu Time Machine, zostaną przywrócone na Macu i ponownie wysłane do iCloud. Jeśli masz włączoną opcję optymalizowania dysku Maca, Time Machine może nie zawierać backupów oryginałów Twoich zdjęć. Oryginały zdjęć są jednak przechowywane na iCloud.

  1. Jeśli aplikacja Zdjęcia jest otwarta, wybierz polecenie menu Zdjęcia > Zakończ Zdjęcia.

  2. Kliknij w ikonę Time Machine na pasku menu, a następnie wybierz Wejdź do Time Machine.

    Po otwarciu Time Machine wyświetli dostępne backupy.

  3. Kliknij w datę ostatniego backupu, a następnie przejdź do backupu biblioteki zdjęć i kliknij, aby go zaznaczyć.

  4. Kliknij w Odtwórz.

    Odtwarzanie biblioteki może potrwać dłuższy czas, zależnie od jej wielkości. Po kolejnym otwarciu aplikacji Zdjęcia stan jego biblioteki powinien być identyczny jak w momencie ostatniego tworzenia backupu.