macOS High Sierra

Edycja zdjęć Live Photo

Edycje dokonane na zdjęciu Live Photo mają zastosowanie do obrazu statycznego oraz wideo w zdjęciu Live Photo (poza narzędziem do retuszowania, narzędziem do usuwania czerwonych oczu oraz narzędziami oznaczania — te zmieniają tylko obraz statyczny). Możesz skracać wideo, włączać lub wyłączać audio, zmieniać obraz statyczny (lub zdjęcie kluczowe), jaki widzisz w zdjęciu Live Photo, a także zapętlać zdjęcie, stosować efekt odbicia oraz symulować długi czas ekspozycji.

Otwórz Zdjęcia

 1. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie Live Photo, a następnie kliknij w Edycja na pasku narzędzi.

 2. Używaj narzędzi edycji w celu dokonania zmian.

 3. Aby zmienić sposób odtwarzania zdjęcia Live Photo, kliknij w Dostosuj na pasku narzędzi, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  Zdjęcie Live Photo w widoku edycji z widocznym poniżej suwakiem zawierającym klatki zdjęcia. Przyciski Live Photo oraz Głośnik znajdują się po lewej stronie suwaka, natomiast po prawej stronie jest menu, którego możesz użyć do wybrania efektu pętli, odbicia lub długiej ekspozycji.
  • Przycięcie długości wideo: Aby zmienić miejsce początku i zakończenia wideo, przeciągaj końce suwaka.

  • Włączanie lub wyłączanie audio: Kliknij w przycisk Głośnik.

  • Wybranie klatki wideo jako zdjęcia kluczowego: Przeciągnij suwak do klatki, którą chcesz, a następnie kliknij w Utwórz zdjęcie kluczowe.

  • Zastosowanie do zdjęcia Live Photo efektu pętli, odbicia lub symulowania długiej ekspozycji: Kliknij w menu Live, a następnie wybierz efekt, którego chcesz użyć.

  • Konwertowanie zdjęcia Live Photo na obraz statyczny: Kliknij w przycisk Live Photo  na dole okna.

Po dokonaniu edycji zdjęcia Live Photo, możesz przywrócić je do oryginału, klikając w Przywróć oryginał.