macOS High Sierra

Edycja zdjęć na karcie

Po utworzeniu karty aplikacja Zdjęcia automatycznie przypisze do niej makietę i rozmieści zdjęcia na jej stronach. Makietę strony karty możesz zmienić w dowolnej chwili. Możesz także zmienić kolor tła strony.

Otwórz Zdjęcia

Zmiana makiety karty

 1. Kliknij w kartę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij w Strona przednia, Wewnętrzna lub Okładka (tył), aby wybrać stronę karty, którą chcesz zmienić.

 3. Kliknij w przycisk opcji na pasku narzędzi.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zmiana karty składanej lub zwykłej: Kliknij w makietę strony.

   Okno opcji makiety karty.
  • Zmiana koloru tła karty: Kliknij w kolor tła.

Zmiana wielkości zdjęcia lub dodawanie filtra

Możesz zmienić wielkość zdjęcia oraz sposób, w jaki jest wyświetlane w ramce. Możesz także zastosować do zdjęcia filtr, na przykład zmieniający zdjęcie kolorowe w czarno-białe.

 1. Kliknij w kartę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij w Strona przednia, Wewnętrzna lub Okładka (tył), aby wybrać stronę karty (opcje strony zależą od typu tworzonej karty).

 3. Kliknij dwukrotnie w zdjęcie, które chcesz zmienić, aby otworzyć okno opcji zdjęć.

  Okno opcji zdjęć karty; suwak Zoom i kadrowanie na dole oraz opcje efektów na górze.
 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Stosowanie filtra: Kliknij w filtr.

  • Zmiana wielkości zdjęcia: Przeciągnij suwak Zoom i kadrowanie, aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie, a następnie przeciągnij zdjęcie tak, aby w ramce widoczny był jego właściwy fragment.

  • Odwracanie zdjęcia w ramce: Kliknij w zdjęcie, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Odwróć zdjęcie.

   Odwracając zdjęcia, pamiętaj, że znajdujące się na nich napisy i loga będą widoczne jako odbicia lustrzane.

  • Dopasowywanie zdjęcia do ramki: Kliknij w zdjęcie, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Dopasuj zdjęcie do ramki. (To polecenie nie jest dostępne dla wszystkich motywów.)

   Dopasowanie zdjęcia do ramki może spowodować wyświetlenie pustych pasków wzdłuż dłuższych boków zdjęcia (w wyniku dopasowania dłuższych boków zdjęcia do wymiarów ramki).

Przenoszenie zdjęcia do góry lub do dołu na stronie

Część makiet kart zawiera nakładające się na siebie ramki zdjęć. Zdjęcia umieszczone w takich ramkach możesz przenosić do góry lub do dołu.

 1. Kliknij w kartę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij w Strona przednia, Wewnętrzna lub Okładka (tył), aby wybrać stronę karty (opcje strony zależą od typu tworzonej karty).

 3. Kliknij w zdjęcie z klawiszem Control, a następnie wybierz Przenieś na wierzch lub Przenieś na spód.