macOS High Sierra

Dodawanie map do książki ze zdjęciami

Możesz dodawać do książek mapy pokazujące, gdzie zdjęcia zostały zrobione. Możesz dodawać do map własne miejsca, a także zmieniać ich wygląd.

Otwórz Zdjęcia

Dodawanie lub usuwanie mapy

 1. Kliknij w książkę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w stronę, na której chcesz dodać mapę.

 3. Kliknij w przycisk opcji na pasku narzędzi.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie mapy: Wybierz makietę strony zawierającą mapę.

   Okno Opcje makiety zawierające makiety z mapami.
  • Usuwanie mapy: Wybierz inną makietę strony.

Edycja i zmiana położenia mapy

 1. Kliknij w książkę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w stronę zawierającą mapę, a następnie zaznacz mapę.

  Ważne: Upewnij się, że zaznaczasz mapę, a nie stronę.

 3. Kliknij w przycisk opcji na pasku narzędzi.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Zmiana stylu mapy: Kliknij w menu podręczne Mapa i wybierz Zwykła, Mieszana lub Satelitarna.

  • Wyświetlanie lub ukrywanie na mapie etykiet tekstowych dla miejsc wykonania zdjęć: Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż etykiety znaczników.

   Mapa w książce oraz poniżej przycisk Opcje oraz po prawej otwarte okno Opcje mapy.
  • Powiększanie i pomniejszanie mapy: Przeciągnij suwak Powiększenie mapy.

  • Zmiana położenia mapy w ramce: Przeciągnij mapę w dowolnym kierunku.

Dodawanie znaczników do mapy, usuwanie ich oraz modyfikowanie ich nazw

Miejsca powiązane ze zdjęciami są automatycznie wyświetlane na mapie dodanej do strony książki. Możesz samodzielnie dodawać kolejne miejsca oraz umieszczać na mapie znaczniki.

 1. Kliknij w książkę pod etykietą Projekty na pasku bocznym.

 2. Kliknij dwukrotnie w stronę zawierającą mapę, a następnie zaznacz mapę.

  Ważne: Upewnij się, że zaznaczasz mapę, a nie stronę.

 3. Kliknij w przycisk opcji na pasku narzędzi.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Mapa w książce oraz poniżej przycisk Opcje oraz po prawej otwarte okno Opcje mapy.
  • Dodawanie nowego znacznika miejsca: Kliknij w przycisk dodawania (+). Znacznik miejsca pojawi się na mapie. Umieść wskaźnik na znaczniku miejsca, kliknij i przytrzymaj, aż czerwone kółko powiększy się, a następnie przeciągnij je w żądane miejsce. Kliknij dwukrotnie w nazwę znacznika miejsca i wpisz nazwę lub opis miejsca.

  • Ręczne dodawanie miejsca do mapy: Kliknij w miejsce z klawiszem Control, a następnie wybierz Umieść pinezkę. Na mapie pojawi się znacznik, a miejsce zostanie dodane do listy Miejsca. Kliknij dwukrotnie w nazwę nowego miejsca i wpisz nazwę lub opis.

  • Usuwanie znacznika miejsca: Kliknij w nazwę miejsca na liście Miejsca (nie w jego pole wyboru), aby je zaznaczyć, a następnie kliknij w przycisk usuwania (-).

  • Wyświetlanie lub ukrywanie znacznika miejsca: Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy miejsca.

  • Zmiana nazwy miejsca na mapie: Kliknij dwukrotnie w nazwę miejsca na liście Miejsca i wpisz nową nazwę.