macOS High Sierra

Zmiana miejsca przechowywania zdjęć przez aplikację Zdjęcia

Zdjęcia i wideo importowane do biblioteki Zdjęć są domyślnie kopiowane do niej i w niej przechowywane. Jeśli wolisz, możesz przechowywać zdjęcia i wideo poza biblioteką Zdjęć, na przykład w folderze na Macu lub na dysku zewnętrznym, i pracować nad nimi w Zdjęciach. Pliki przechowywane poza biblioteką to pliki powiązane. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików powiązanych, zobacz Gdzie znajdują się moje zdjęcia?

Pliki powiązane nie są automatycznie wysyłane i przechowywane w bibliotece zdjęć iCloud, a także nie są archiwizowane z pozostałymi podczas archiwizowania biblioteki zdjęć (wymagają archiwizowania ręcznego). Aby uniknąć konieczności ręcznego archiwizowania plików powiązanych, możesz je przenieść (skonsolidować) do biblioteki.

Otwórz Zdjęcia

Przechowywanie zaimportowanych plików poza biblioteką Zdjęć

  1. Wybierz polecenie menu Zdjęcia > Preferencje, a następnie kliknij w Ogólne.

  2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Kopiuj rzeczy do biblioteki Zdjęć.

    Aplikacja Zdjęcia będzie zostawiała importowane zdjęcia i wideo w ich oryginalnych miejscach oraz uzyskiwała do nich dostęp jako do plików powiązanych.

Kopiowanie plików powiązanych do biblioteki Zdjęć

Możesz skopiować pliki powiązane do biblioteki zdjęć, aby łatwiej je archiwizować i synchronizować w bibliotece zdjęć iCloud.

  1. Zaznacz pliki, który chcesz przenieść do biblioteki zdjęć.

  2. Wybierz polecenie menu Plik > Konsoliduj.

  3. Kliknij w Kopiuj.