karta SD

SD (ang. Secure Digital) to format kart pamięci. Aparaty cyfrowe przechowują kartach SD rejestrowane zdjęcia. Nie są to nośniki wbudowane: karty można wyjmować z aparatów.

Wiele Maców ma wbudowane gniazda kart SD, co ułatwia przenoszenie zdjęć z kart do komputera.