Pasek ulubionych

Pasek ulubionych w Mail znajduje się pod paskiem narzędzi w oknie Mail. Pasek ulubionych pozwala na szybki dostęp do ulubionych lub najczęściej używanych skrzynek lub folderów, takich jak Przychodzące, Kontakty VIP lub Z flagą.

Możesz przeciągać wiadomości z listy wiadomości do skrzynki pa pasku ulubionych.