nagłówek wiadomości

Część wiadomości email poprzedzający część główną lub tekst wiadomości. Kompletny nagłówek wiadomości zawiera szczegółowe informacje na temat serwerów pocztowych oraz protokołów użytych do przekierowywania wiadomości. Większość aplikacji do obsługi poczty email, w tym Mail, pokazuje skróconą wersję, zazwyczaj nadawcę, odbiorców, datę oraz temat wiadomości.

Możesz poruszać wskaźnikiem wokół nagłówka wiadomości, aby dodać nadawcę do kontaktów VIP oraz uwidocznić ikony, których możesz używać do usuwania, odpowiadania oraz przesyłania dalej wiadomości i załączników.

Nagłówek wiadomości z gwiazdką obok nadawcy, dzięki której nadawcę można zaliczyć do kontaktów VIP, oraz przyciski do usuwania, odpowiadania lub przesyłania dalej, a także do zarządzania załącznikami.

Gdy wysyłasz wiadomości, możesz dodać rzeczy do nagłówka, takie jak pole priorytetu. Kliknij w przycisk Pola nagłówka  w oknie nowej wiadomości.