macOS High Sierra

Jeśli Mac przełącza się na inne urządzenie audio

Jeśli podczas używania monitora zewnętrznego wyjściowe lub wejściowe urządzenie dźwiękowe od razu zmienia się na inne niż wybrane w preferencjach dźwięku, wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Jeśli do Maca podłączonego do monitora podłączone są słuchawki lub głośniki zewnętrzne: Gdy w panelu Wyjście w preferencjach dźwięku wybierzesz głośniki wbudowane do monitora, wybór ten może zostać automatycznie przełączony na słuchawki lub głośniki zewnętrzne. Aby wybrać głośniki monitora, odłącz najpierw słuchawki lub głośniki zewnętrzne, a następnie wybierz głośniki monitora.

    Otwórz panel Wyjście

  • Jeśli do Maca podłączonego do monitora podłączony jest zestaw słuchawkowy: Gdy w panelu Wyjście w preferencjach dźwięku wybierzesz mikrofon wbudowany do monitora, wybór ten może zostać automatycznie przełączony na zestaw słuchawkowy. Aby wybrać mikrofon monitora, odłącz najpierw zestaw słuchawkowy, a następnie wybierz mikrofon wbudowany do monitora.

    Otwórz panel Wejście