macOS High Sierra

Przeciąganie i upuszczanie rzeczy

Wiele czynności na Macu może być wykonywanych przez przeciąganie i upuszczanie: przenoszenie plików i folderów w inne miejsca, dodawanie zdjęć do wiadomości email lub przenoszenie fragmentów tekstu w dokumencie. Możesz także przeciągać rzeczy do Docka lub do paska bocznego Findera, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Aby przeciągnąć daną rzecz, zaznacz ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk myszy lub gładzika, przeciągając jednocześnie tę rzecz do nowego miejsca. Zwolnij przycisk myszy lub gładzika, aby upuścić przeciąganą rzecz w wybranym miejscu.

Oto kilka przykładów czynności, które można wykonywać przez przeciąganie i upuszczanie:

 • Przenoszenie rzeczy: Przeciągnij ją, a następnie upuść w żądanym miejscu.

  Aby wykonać kopię przeciąganej rzeczy (zamiast jej przeniesienia), naciśnij klawisz Option i przytrzymaj go podczas przeciągania.

 • Dodawanie rzeczy do Docka: Przeciągnij ją do Docka.

  Aplikacje należy umieszczać po lewej stronie linii oddzielającej, a pliki i foldery — po prawej. Jeśli umieścisz Dock na bocznej krawędzi ekranu, umieszczaj aplikacje powyżej linii, a pliki i foldery — poniżej.

  Linia oddzielająca w Docku aplikacje od plików i folderów.

  Przeciągnięcie rzeczy do Docka powoduje umieszczenie w nim skrótu.

 • Usuwanie rzeczy z Docka: Po prostu przeciągnij ją poza jego obszar, aż pojawi się etykieta Usuń. Z Docka usuwany jest tylko skrót. Sama rzecz nie jest usuwana z Maca.

 • Dodawanie rzeczy do sekcji Ulubione w Finderze: Przeciągnij plik lub folder do sekcji Ulubione na pasku bocznym Findera. Aby dodać aplikację, naciśnij i przytrzymaj podczas jej przeciągania klawisz Command.

  Przeciągnięcie rzeczy do paska bocznego Findera powoduje umieszczenie na nim skrótu.

 • Usuwanie rzeczy dodanych do paska bocznego Findera: Przeciągnij daną rzecz poza pasek boczny, aż zobaczysz ikonę usuwania . Usuwany jest tylko skrót. Sama rzecz nie jest usuwana z Maca.

 • Przenoszenie tekstu lub grafiki w dokumencie lub wiadomości email: Zaznacz tekst lub obrazki do przeniesienia, a następnie przeciągnij zaznaczone rzeczy w nowe miejsce.

Przeciąganie i upuszczanie może być także używane w połączeniu z Mission Control, aby przenosić rzeczy między oknami i przestrzeniami. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyświetlanie otwartych okien i przestrzeni w Mission Control.