macOS High Sierra

Wymiana baterii w myszy Magic Mouse

Jeśli mysz zawiera wymienialne baterie, należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie, zastępując je bateriami takiego samego typu. Mysz Magic Mouse używa dwóch baterii AA (tzw. „paluszków”). Jeśli używasz ładowalnych baterii, ładuj je wszystkie w tym samym czasie.

Użyj baterii litowych, alkalicznych lub akumulatorków w rozmiarze AA („paluszków”). Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

  1. Zdejm pokrywę baterii (znajdującą się na dole myszy) i wyjmij zużyte baterie.

    Widok otwartej i zamkniętej komory baterii w myszy. Widok otwartej komory pokazuje prawidłowe ułożenie baterii.
  2. Włóż dwie baterie AA. Upewnij się, że końcówki ze znakiem plus i minus są skierowane we właściwą stronę.

  3. Załóż pokrywę baterii.

  4. Włącz mysz, gdy będziesz chcieć jej używać.

Jeśli mysz została wcześniej połączona z Makiem, po wymianie baterii nie musisz łączyć jej powtórnie. Chwilę po włączeniu myszy powinna ona automatycznie połączyć się z Makiem.

Jeśli mysz nie jest połączona z komputerem, zobacz: Podłączanie bezprzewodowej klawiatury, myszy lub gładzika Apple, aby uzyskać więcej informacji.