macOS High Sierra

Usuwanie rzeczy z dysku backupu

Z dysku backupu Time Machine można usunąć wszystkie kopie wybranego pliku lub folderu.

Uwaga: Ten opis dotyczy sytuacji, gdy backup Time Machine znajduje się na dysku zewnętrznym. Usuwanie rzeczy z migawek lokalnych (przechowywanych na dysku wewnętrznym) nie jest możliwe.

  1. Kliknij w ikonę Time Machine , znajdującą się na pasku menu, a następnie wybierz Wejdź do Time Machine.

    Jeśli na pasku menu nie widać menu Time Machine, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Time Machine, a następnie zaznacz pole wyboru Pokazuj Time Machine na pasku menu.

    Otwórz preferencje Time Machine

  2. Użyj strzałek i linii czasowej widocznej po prawej stronie ekranu, aby przejrzeć backupy wykonane przez Time Machine.

  3. Zaznacz rzecz, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij w menu podręczne czynności  i wybierz Usuń wszystkie backupy [nazwa rzeczy].

Możesz przenieść, skopiować lub usunąć znajdujący się na dysku Time Machine folder Backups.backupdb, używając Findera – tak samo, jak inne foldery. Możesz również usuwać foldery znajdujące się wewnątrz wspomnianego folderu. Nie możesz jednak usuwać rzeczy znajdujących się w folderach z datami.

Ważne: Do przenoszenia, kopiowania lub usuwania plików z folderu Backups.backupdb nie używaj Terminala, ani żadnej innej aplikacji, tylko Findera. Nigdy także nie modyfikuj ani nie usuwaj rzeczy znajdujących się w folderze /. MobileBackups. Time Machine używa tego folderu do przechowywania migawek lokalnych, które są automatycznie usuwane, gdy potrzebne jest wolne miejsce.