macOS High Sierra

Przywracanie poprzedniej wersji macOS

Jeśli wykonywany jest backup Maca przy użyciu Time Machine, możesz łatwo przywrócić poprzednią wersję macOS, na przykład w przypadku wystąpienia problemów po zainstalowaniu uaktualnienia. Aby wybrać backup Time Machine przechowywane na serwerze SMB, Twój Mac musi mieć zainstalowany system macOS Sierra lub nowszy.

Ważne: Przywrócenie powoduje wymazanie wszystkich zmian dokonanych w plikach na Macu od momentu zainstalowania nowej wersji macOS. Jeśli chcesz zachować nowe lub zmienione pliki, przed wykonaniem dalszych kroków skopiuj je na inny dysk lub wykonaj ich backup.

  1. Wydrukuj te instrukcje.

    Kliknij w przycisk udostępniania w oknie Pomocy, a następnie wybierz Drukuj.

  2. Wybierz polecenie menu Apple > Uruchom ponownie. Po ponownym uruchomieniu Maca (niektóre Maki odtwarzają wtedy dźwięk startowy) naciśnij klawisze Command oraz R i przytrzymaj je, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

  3. Wybierz Odtwórz z backupu Time Machine, a następnie kliknij w Dalej.

  4. Wybierz dysk backupu Time Machine.

  5. Wybierz backup Time Machine, z którego chcesz odtworzyć system. Aby odtworzyć stan komputera sprzed instalacji nowej wersji macOS, wybierz najświeższy backup, wykonany przed zainstalowaniem nowej wersji.

  6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli wykonany został backup dodatkowych plików (zgodnie z uwagą zamieszczoną powyżej), możesz je teraz przywrócić. Jeśli backup tych plików został wykonany przy użyciu Time Machine, kliknij w ikonę Time Machine na pasku menu, wybierz Wejdź do Time Machine, a następnie odzyskaj swoje pliki.