macOS High Sierra

Automatyczne otwieranie rzeczy podczas logowania

Możesz włączyć automatyczne otwieranie aplikacji, dokumentów, folderów lub dysków w trakcie logowania się na Macu.

Dodawanie lub usuwanie rzeczy otwieranych automatycznie

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

  Otwórz preferencje użytkowników i grup

 2. Zaznacz swoje konto użytkownika, a następnie kliknij w Logowanie na górze okna.

 3. Wykonaj następujące czynności:

  • Dodawanie rzeczy do listy rzeczy otwieranych podczas logowania: Kliknij w przycisk dodawania poniżej listy rzeczy, zaznacz dokument, folder, aplikację, serwer lub inną rzecz, a następnie kliknij w Dodaj.

  • Usuwanie rzeczy z listy rzeczy otwieranych podczas logowania: Zaznacz nazwę rzeczy, której automatyczne otwieranie chcesz wyłączyć, a następnie kliknij w przycisk usuwania  poniżej listy.

  • Ukrywanie na liście rzeczy otwieranych podczas logowania: Jeśli nie chcesz, aby okna danej rzeczy były widoczne po zalogowaniu, zaznacz znajdujące się obok niej pole wyboru Ukryj.

   Uwaga: Ukrywanie nie ma zastosowania w przypadku serwerów, które zawsze pojawiają się w Finderze po zalogowaniu.

Tymczasowe wyłączanie automatycznego otwierania rzeczy podczas logowania

 • Jeśli widzisz okno logowania, naciśnij klawisz Shift i nie zwalniając go kliknij w przycisk logowania. Puść klawisz Shift, gdy zobaczysz Dock.

 • Jeśli nie widzisz okna logowania, uruchom Maca ponownie, a gdy zobaczysz pasek postępu w oknie startowym, naciśnij klawisz Shift. Zwolnij go, gdy pojawi się biurko komputera.