macOS High Sierra

Łączenie z Internetem lub siecią przez Ethernet

Do łączenia się z Internetem możesz używać Ethernetu — przez sieć Ethernet, albo przez modem DSL lub modem kablowy. Jeśli używasz modemu, upewnij się że jest włączony i podłączony do gniazda ściennego za pomocą kabla, z którym został dostarczony.

 1. Podłącz kabel Ethernet do gniazda Ethernet komputera oraz do innego urządzenia sieciowego (na przykład przełącznika lub routera). Jeśli w komputerze nie ma gniazda Ethernet, spróbuj użyć przejściówki USB-Ethernet lub Thunderbolt-Gigabit Ethernet.

  W wielu przypadkach spowoduje do automatyczne nawiązanie połączenia z Internetem. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj poniższe kroki, aby wybrać odpowiednie ustalenie sieciowe. Jeśli nie wiesz, jakie ustawienia wybrać, skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług Internetu.

 2. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Sieć.

  Otwórz preferencje sieci

 3. Zaznacz Ethernet na liście po lewej stronie.

 4. Kliknij w menu podręczne Konfiguruj IPv4, a następnie wybierz jedną z zalecanych przez dostawcę usług Internetu metod konfiguracji:

  • Używając DHCP lub Używając BootP: Wybierz jeden z nich, jeśli dostawca usług Internetu przydziela Ci automatycznie adres IP.

  • Używając DHCP z ręcznie przydzielanym adresem: Wybierz, jeśli masz adres IP otrzymany od dostawcy usług Internetu, ale do innych ustawień sieci używany jest protokół DHCP.

  • Ręcznie: Wybierz, jeśli dostawca usług Internetu przekazał Ci określony adres IP, maskę podsieci i adres routera.

 5. Kliknij w Zaawansowane, kliknij w DNS, kliknij w przycisk dodawania w sekcji Serwery DNS, a następnie podaj adres IP serwera DNS dostawcy usług Internetu. Jeśli dostawca usług Internetu udostępnił także adresy domen przeszukiwania, wprowadź je również. Ustawienia te mogą nie być konieczne, gdy używana jest automatyczna konfiguracja przez DHCP.

 6. Jeśli dostawca usług używa innych ustawień, np. IPv6, serwera proxy lub dodatkowych ustawień Ethernetu, kliknij w Zaawansowane i podaj je.

 7. Kliknij w OK, aby uaktywnić ustawienia dla usługi Ethernet.