macOS High Sierra

Sposoby szybkiego wyświetlania i otwierania rzeczy

Jeśli często używasz określonych plików, folderów lub aplikacji, istnieje kilka sposobów ich szybszego wyświetlania i otwierania.

 • Otwieranie aplikacji z Launchpada: Kliknij w ikonę Launchpada w Docku, a następnie kliknij w daną aplikację, aby ją otworzyć. Launchpad wyświetla pełnoekranowy widok Twoich aplikacji, w tym również tych pobranych z App Store.

  Niebieska strzałka wskazująca ikonę Launchpada w Docku.

  Możesz zmieniać ułożenie aplikacji w Launchpadzie, przeciągając je. Możesz je również grupować w folderach. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Przeglądanie i otwieranie aplikacji przy użyciu Launchpada.

 • Otwieranie plików, folderów i aplikacji z Docka: Aby dodać rzeczy do Docka, przeciągnij pliki i foldery na prawo od separatora w Docku. Jeśli przeciągasz aplikacje, przeciągnij je na lewo od separatora. (Możesz przeciągać aplikacje z Launchpada lub z Findera). Aby szybko otworzyć rzecz znajdującą się w Docku, po prostu w nią kliknij.

  Separator w Docku oddzielający aplikacje (po lewej) od plików i folderów (po prawej).

  Jeśli Dock został przeniesiony na boczną krawędź biurka, pliki i foldery należy umieszczać pod separatorem, natomiast aplikacje — nad nim. Aby dowiedzieć się więcej o Docku, zobacz Używanie Docka.

 • Otwieranie ostatnio używanych plików z Findera: Aby otworzyć okno Findera, kliknij w ikonę Finder w Docku. Kliknij w Ostatnie na pasku bocznym Findera, a następnie kliknij dwukrotnie w ikonę lub nazwę pliku.

  Niebieska strzałka wskazująca folder Ostatnie.
 • Układanie rzeczy: Gdy rzeczy są ułożone według nazw, foldery (w kolejności alfabetycznej) mogą być umieszczone na górze listy. Możesz także kliknąć w przycisk uporządkowania rzeczy i wybrać dowolną opcję. Na przykład, aby znaleźć ostatnio używany plik lub folder, wybierz Data ostatniego otwarcia. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Sortowanie rzeczy, układanie ikon i zmienianie szerokości kolumn.

 • Otwieranie ostatnio używanych rzeczy: Wybierz polecenie menu Apple > Ostatnie rzeczy. Wyświetlona zostanie lista ostatnio używanych aplikacji, dokumentów i serwerów. Niektóre aplikacje pozwalają również na wyświetlanie listy ostatnio używanych dokumentów.

  Aby zmienić liczbę rzeczy widocznych w tym menu, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Ogólne, a następnie kliknij w menu podręczne Ostatnie rzeczy i wybierz liczbę.

 • Otwieranie rzeczy z wyszukiwania Spotlight: Kliknij w ikonę Spotlight w prawym górnym rogu paska menu, a następnie wyszukaj plik, folder lub aplikację. Kliknij dwukrotnie w rzecz, którą chcesz otworzyć. Możesz też nacisnąć Return, gdy dana rzecz jest wyróżniona. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wyszukiwanie przy użyciu Spotlight.

 • Otwieranie rzeczy przy użyciu Siri: Kliknij w ikonę Siri na prawym końcu paska menu, a następnie poproś Siri o znalezienie pliku, folderu lub aplikacji. Kliknij dwukrotnie w rzecz, którą chcesz otworzyć. Możesz też nacisnąć Return, gdy dana rzecz jest wyróżniona. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Używanie Siri na Macu.

 • Przypisywanie tagów do plików: Zaznacz plik lub folder, kliknij w przycisk tagów  (lub użyj paska Touch Bar), a następnie wprowadź nowy tag lub wybierz tag z listy. Możesz także kliknąć z klawiszem Control w plik lub folder, lub stuknąć w nie dwoma palcami, a następnie wybrać tag  z menu podręcznego.

  Aby szybko zobaczyć rzeczy oznaczone tagami, kliknij w dany tag w sekcji Tagi na pasku bocznym Findera. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Porządkowanie plików przy użyciu tagów.

 • Tworzenie folderu inteligentnego: Foldery inteligentne automatycznie gromadzą dokumenty spełniające określone przez Ciebie kryteria. Na przykład, możesz utworzyć folder inteligentny zawierający wszystkie Twoje arkusze kalkulacyjne lub wszystkie dokumenty ze słowami „Paryż” i „wakacje” w tytule. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie lub modyfikowanie folderu inteligentnego.

 • Tworzenie skrótu: Zaznacz plik, folder lub aplikację, a następnie wybierz polecenie menu Plik > Utwórz skrót lub naciśnij Command‑L. Możesz umieścić skrót w wygodnym miejscu, aby go szybko otwierać dwukrotnym kliknięciem. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie i usuwanie skrótów.