macOS High Sierra

Jeśli wyszukiwanie na Macu zwraca nieoczekiwane wyniki

Jeśli wyszukiwanie nie przynosi spodziewanych wyników, można wypróbować kilka sposobów rozwiązania tego problemu.

Sprawdź tekst, wprowadzony w polu wyszukiwania

 • Upewnij się, że słowo lub wyrażenie wpisane jest prawidłowo.

 • Aby wyszukać podanego wyrażenia w jego dokładnym brzmieniu, ujmij je w cudzysłów prosty (bez rozróżnienia na cudzysłów otwierający i zamykający). Na przykład, możesz wpisać „wycieczka do Paryża”, aby znaleźć dokumenty zawierające dokładnie to wyrażenie. Jeśli nie użyjesz cudzysłowu, wyniki wyszukiwania będą obejmować rzeczy zawierające podane słowa w dowolnej kolejności.

Sprawdź miejsce wyszukiwania

 • Jeśli rozpoczniesz wyszukiwanie w Spotlight, wyniki obejmować będą wiadomości email, wydarzenia z Kalendarza, sugestie Spotlight, informacje z innych aplikacji itd. Jeśli rozpoczniesz wyszukiwanie z okna Findera, wyniki obejmować będą tylko pliki i foldery znajdujące się na dysku wewnętrznym.

Sprawdź preferencje Spotlight

 • Być może niektóre rzeczy zostały usunięte z wyników wyszukiwania Spotlight. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Spotlight, a następnie kliknij w Wyniki wyszukiwania.

  Otwórz panel Wyniki wyszukiwania Spotlight

 • Być może niektóre foldery lub dyski zostały wykluczone z przeszukiwania. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Spotlight, a następnie kliknij w Prywatność.

  Otwórz panel Prywatność Spotlight

 • Być może wyłączone zostały usługi lokalizacji dla sugestii Spotlight. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Parę słów o sugestiach Spotlight.

Aby dowiedzieć się więcej o preferencjach Spotlight, zobacz Preferencje Spotlight.

Sprawdź archiwa i backup

 • Jeśli chcesz znaleźć plik umieszczony w skompresowanym archiwum (plik .zip) lub w obrazie dysku (plik .dmg), kliknij dwa razy w archiwum lub obraz dysku, a następnie spróbuj poszukać pliku ponownie.

 • Jeśli używasz Time Machine do wykonywania backupu Maca, możesz używać Spotlight do znajdowania i przywracania rzeczy z backupu.