macOS High Sierra

Tworzenie lub modyfikowanie folderu inteligentnego

Foldery inteligentne automatycznie gromadzą pliki według typu i zawartości. Zawartość folderów inteligentnych jest uaktualniana podczas dodawania, zmiany i usuwania plików na Macu.

Tworzenie folderu inteligentnego

 1. Wybierz w Finderze polecenie menu Plik > Nowy folder inteligentny.

 2. Aby wyszukać pliki, wpisz w polu wyszukiwania temat, frazę lub inny parametr.

 3. Aby wybrać, czy wyszukiwanie ma obejmować tylko nazwy plików, czy całą ich zawartość, wybierz Pasujące nazwy (na liście sugestii wyszukiwania widocznej poniżej pola wyszukiwania), a następnie kliknij w Nazwa i wybierz Nazwa pliku lub Wszystko.

 4. Aby szukać innych określonych atrybutów, kliknij w przycisk dodawania  poniżej pola wyszukiwania, a następnie dokonaj wyborów, używając wyświetlonych menu podręcznych zawierających atrybuty wyszukiwania.

  Menu te działają w parach. Na przykład, aby znaleźć obrazki, trzeba wybrać Rodzaj z menu podręcznego znajdującego się po lewej stronie i „obrazek” z menu podręcznego umieszczonego po prawej.

 5. Kliknij w przycisk Zachowaj, a następnie wpisz nazwę, aby utworzyć inteligentny folder.

  Jeśli nie chcesz, aby ten inteligentny folder znajdował się na pasku bocznym, usuń zaznaczenie z pola wyboru Dodaj do paska bocznego.

  W nazwach folderów nie można używać niektórych znaków, na przykład dwukropka (:). Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, spróbuj użyć innej nazwy.

Zmienianie kryteriów folderu inteligentnego

 1. Otwórz folder inteligentny.

 2. Zacznij pisać w polu wyszukiwania folderu lub otwórz menu podręczne czynności , a następnie wybierz Pokaż kryteria szukania.